Svefa i Almedalen 1-4 juli 2019

Under Almedalens alla tusentals seminarier och sammankomster är det bara ett fåtal platser du behöver hålla reda på. Men ett av de ställen du verkligen ska besöka, om du är intresserad av fastigheter och samhällsbyggnad, är Svefas hus och trädgård på Södra Murgatan 51. I år har vi skapat ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden. Vi har, som den ledande fastighetsrådgivaren, etablerat en central mötesplats för branschens alla aktörer. Svefas hus ska vara den naturliga platsen för att utbyta idéer, förmedla kunskap och bygga relationer under både informella och formella former. Varmt välkommen!

Måndag - Svefas Samhällsfastighetsdag

12:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Rekordstort privat intresse för att investera i Samhällsfastigheter vs. Ett enormt offentligt behov av nyproduktion av samhällsfastigheter. Det borde borga för en sund marknad, eller?

Välkommen till presentationen av Svefas årliga rapport: Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 Orter med fördjupningstemat: Samhällsfastigheter

Föredragshållare från Svefa: Gustav Källén, Felix Ridderström

Föranmälan krävs, anmäl dig här

14:00 - ÖPPET SEMINARIUM
För få förskolor och tomma sjukhus. Hur löser vi den offentliga sektorns utmaningar med effektiv lokalförsörjning?

Välkommen till ett seminarium där vi belyser möjligheterna med en rationell modell för effektivt lokalutnyttjande.

Föredragshållare från Svefa: Anders Almgren, Leif Karlsson

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16:00 - RUNDABORDSSAMTAL ENDAST INBJUDNA
Samhällsfastigheter är det hetaste investeringssegmentet på fastighets-marknaden. Varför är vissa kommuner bättre på att attrahera privata investerare än andra?

Hur tänker investerare och hur tänker kommuner kring lokalförsörjningen? Hur påverkar aktuella transaktionstrender de offentliga och privata aktörerna?

17:00 - 18:30 SVEFA AFTER ALMEDALENMINGEL
Vad är väl bättre än att avsluta en Almedalsdag med ett Almedalsmingel i skön miljö? 

Varmt välkommen till oss och Svefa huset på Södra Murgatan 51.  Vi minglar mellan 17:00 - 18:30.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

Tisdag - Svefas Bostadsdag

09:00 - ÖPPET FRUKOSTMINGEL
En god start på Almedalsdagen. 
Varmt välkommen till Svefas hus, Södra Murgatan 51 och starta dagen med vår goda frukost och mingel.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

12:00 - ÖPPET SEMINARIUM
Ägarlägenheter är det en flopp eller är det en lösning på problemen med en allt trögare bostadsmarknad?

Välkommen till ett upplysande seminarium som utmanar rådande uppfattningar om bostadsmarknadens mest okända upplåtelseform. Seminariet är öppet men kräver föranmälan. Föredragshållare från Svefa är Helena Dalhamn och Felix Ridderström efter föredraget hålls en paneldiskussion med b la Petter Belfrage, Affärsutvecklare på JM AB och Maria Säterdal, Vd Växjöbostäder AB.

Föredragshållare från Svefa: Helena Dalhamn, Felix Ridderström

Föranmälan krävs, anmäl dig här

14:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Planprocesserna tar tid, stoppar upp utveckling och stryper byggandet. Kan man effektivisera planprocesserna och skapa samhällsnytta?

Välkommen till ett seminarium om planprocessens möjligheter och fallgropar.

Föredragshållare från Svefa: Julia Lantz, Oskar Pihl

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16:15 - RUNDABORDSSAMTAL ENDAST INBJUDNA
Hjälp, tänk om byggherrarna lämnar tillbaka markanvisningarna! Vad gör vi då? Hur kan kommunerna hantera markanvisningar i en marknad som tvärnitat?

20:00 - SVEFA BARBEQUE ENDAST INBJUDNA

Onsdag - Svefa presenterar Svensk Fastighetsmarknad

09:00 - ÖPPET FRUKOSTMINGEL
En god start på Almedalsdagen. Varmt välkommen till Svefas hus, Södra Murgatan 51 och starta dagen med vår goda frukost och mingel.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

12:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Brist idag – överutbud imorgon? Var är Sveriges kontorsfastighetsmarknad på väg och hur har utvecklingen sett ut? Hur ska kommuner och städer klara de utmaningar som bristen på kontorslokaler idag och ett eventuellt överutbud imorgon för med sig?

Hur ser trenderna ut på hyresmarknaderna i våra tre storstadsregioner samt vilken typ av objekt efterfrågas på investeringsmarknaden?  Välkommen till en presentation av Svefas årliga rapport: Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 Orter med fördjupning kring kontorsmarknaden.

Föredragshållare från Svefa: Katrin Wallensjö, Erik Norrman, Per Wieslander

Föranmälan krävs, anmäl dig här

14:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Ska kommuner och offentliga förvaltningar förvalta sina fastighetsbestånd själva eller är outsourcing det bästa alternativet för skattebetalarna?

Svefa presenterar aktuella trender samt ett ramverk för att utvärdera och hantera outsourcing i praktiken.

Föredragshållare från Svefa: Per Ollas

Föranmälan krävs, anmäl dig här

15:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Hur ska kommuner och städer lyckas med sin framtida stadsutveckling för att attrahera och främja ett hållbart näringsliv?

Välkommen till ett seminarium om regional stadsutveckling ur ett näringslivsperspektiv.

Föredragshållare: Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör Norrköpings kommun, Lars Svensson, Svefa

Föranmälan krävs, anmäl dig här

16:00 - RUNDABORDSSAMTAL ENDAST INBJUDNA
Är fasta tillgångar verkligen fasta när det kommer till att prioritera kommunens kärnverksamhet? 

Ska kommunerna sälja av sina fastighetsbestånd och frigöra kapital för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet inom vård, skola och omsorg. Eller, ska de behålla sina fasta tillgångar för att istället höja skatten? Finns det en strategi som gör alla nöjda? 

20:00 - SVEFA BARBEQUE ENDAST INBJUDNA

Torsdag - Svefa presenterar Svensk Skogsfastighetsmarknad

09:00 - ÖPPET FRUKOSTMINGEL
En god start på Almedalsdagen. Varmt välkommen till Svefas hus, Södra Murgatan 51 och starta dagen med vår goda frukost och mingel.

Föranmälan krävs, anmäl dig här

12:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Hur utvecklar vi landsbygdens infrastruktur när markägarna säger nej?

Behovet av markåtkomst ökar stadigt och blir en allt mer kritisk flaskhals i projekten för ny infrastruktur. Välkommen till ett seminarium om utmaningarna kommuner, markägare samt samhällsbyggare ställs inför vid utvecklandet av landsbygdens infrastruktur och hur man löser dessa.

Föredragshållare från Svefa: Paul Nord

Föranmälan krävs, anmäl dig här

14:00 - ÖPPET SEMINARIUM 
Har skogen någon framtid när den bara brinner upp, blåser ned eller förstörs av barkborrar? Vad händer egentligen på den svenska skogsfastighetsmarknaden?

Välkommen till ett seminarium som diskuterar utmaningarna och tar tempen på skogsfastighetsmarknaden.

Föredragshållare från Svefa: Paul Nord

Föranmälan krävs, anmäl dig här

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.