Luleå

Vi finns i hela Sverige. Från Luleå i norr till Malmö i söder.

Vårt mest nordligt belägna kontor arbetar till stor del med fastighetsekonomiska frågor - både avseende kommersiella fastigheter samt skog- och lantbruk. Intrångsfrågor och liknande fastighetsrättsliga frågor utgör en annan del av arbetet och det geografiska arbetsområdet är stort och vidsträckt.

Svefa
Box 11034 976 27 Luleå 010-603 86 00
Svefa: Luleå

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.