Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

 

Först kom en pandemi, sedan energikris, krig i Europa, hög inflation och stigande räntor. Det är inte utan att det krävs en viss ansträngning för att fortsätta att vara optimist. Omvärlden har fortsatt att vara turbulent men det är ändå värt att påminna om att det faktiskt även sker bra saker i vår omvärld och att utmanande tider kan skapa nya samverkansformer, sätt att jobba och utvecklingsinitiativ. Året som gick har också varit spännande på många sätt med bland annat Natoansökan och val som gav oss en ny regering och många nya majoriteter i kommuner och regioner.

Från Svefas sida har 2022 varit ytterligare ett bra år. Vi har under året anställt närmare 50 nya experter och rådgivare. Trots en orolig fastighetsmarknad går vi mot ett bra helårsresultat tack vare starka, långsiktiga kundrelationer och våra över 200 kompetenta medarbetare som i flera tusen uppdrag verkar från Luleå i norr till Malmö i söder.

Vi har genomfört en Svefadag i hybridformat på Fotografiska muséet i Stockholm med över 800 deltagare och deltagit under Almedalsveckan med ett ambitiöst och uppskattat program. Planeringen inför 2023 års Svefadag och Almedalsvecka är i full gång och vi kommer som vanligt att ha fullspäckade program. Låt oss hoppas att vi kan träffas i Visby om ett halvår och konstatera att konjunkturen i Sverige och omvärlden så sakteliga förbättras och att vi kan se ett slut på kriget i Ukraina.

Jag och mina medarbetare önskar dig och alla våra kunder och kollegor i branschen en riktigt God Jul och ser fram emot ett framgångsrikt 2023 tillsammans.

Mikael Lundström
VD Svefa

 

Mikael Lundström Vd och koncernchef

010-603 86 00

info@svefa.se

Stockholm

Fler nyheter

Artikel | 2022-09-28

Sve­fa hjäl­per Svens­ka kyr­kan att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la än­da­måls­...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-12-02

Lyckade IT upphandlingar finns det, och vad krävs för att lyckas?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-19

Så hjälpte Svefa GreenGold Group att värdera 30 000 hektar skog i 7 olika länder

Läs mer Läs mer