Svensk Fastighetsmarknad - Fokus Skog 2017


Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! De senaste årens rekordinvesteringar i massaindustrin har gjort att branschen nu står väl rustad för framtiden och i behov av råvara. På sågverkssidan är marginalerna alltjämt pressade och vi ser ingen ljusning i närtid. För skogsfastigheter svalnade marknaden något under 2016. Prisutvecklingen har avstannat i norra och mellersta Sverige men fortsatt upp några procent i södra Sverige. Hur ser det ut i ditt län?
Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.