Transaktionsrådgivning

Samhällsfastigheter - Bostäder - Utvecklingsfastigheter.

Svefa erbjuder kvalificerade tjänster inom såväl sälj- som köprådgivning när det gäller fastighetstransaktioner. Som en del i landets ledande fastighetsrådgivningsföretag med över 180 medarbetare och med 18 kontor förstår vi de lokala delmarknaderna och ser helheten i ditt fastighetsinnehav.

Vi anlitas i affärer som rör allt från större portfölj- och bolagsaffärer till enstaka kommersiella fastighetstransaktioner. Vår marknadsposition byggs upp i nära samarbete med övriga affärsområden och liksom hela Svefa, är vi starka i gränssnittet där det privata möter det offentliga.

I vår rådgivning tar vi ett helhetsansvar från initial strategisk rådgivning och analys, grundläggande bedömning, prissättning, marknadsföring, due diligence och framtagande av underlag för potentiella investerare. Med regional och nationell närvaro anpassar vi processen utifrån bedömda investerares profil.

Vi har under åren specialiserat oss på att tillsammans med hela Svefas kompetens optimera fastigheters värde. Vi har omfattande erfarenhet av att involvera ledande kompetens inom plan- och fastighetsbildningsfrågor för att säkerställa våra uppdragsgivares framgång.

Genom samarbete med rådgivare i både Tyskland och Storbritanien kan vi öppna internationella dörrar för svenska investerare som vill bredda sin affärsbas. Samtidigt hjälper vi internationella intressenter att komma in på den svenska fastighetsmarknaden.

Vårt erbjudande  är enkelt: Vi ger dig tillgång till rätt kompetens och rådgivare som förstår din marknad – oavsett var du vill investera.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.