Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Green Gold är ett renodlat skogsföretag med skogsinnehav i fler än 7 länder

 

Svefa, Sveriges ledande skogsfastighetsrådgivare, har genomfört ett unikt paneuropeiskt marknadsvärderingsuppdrag för GreenGold Group AB. GreenGold är ett renodlat skogsföretag som investerar direkt i skogsfastigheter på den europeiska marknaden. Företaget och innehavet är unika och omfattar över 30 000 hektar skogsmark i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Storbritannien.

Skogsfastighetsvärderingen och analysen av sju europeiska skogsmarknader, där Svefas experter tagit fram landspecifika prisutvecklingstrender och genomfört en värdebedömning av varje enskilt land, är unik i sitt slag.

Resultatet visar bland annat att marknadsvärderingen av ett enskilt innehav påverkas positivt av de portföljeffekter som uppstår genom ett strategiskt allokerade placeringar i flera länder. Det innebär enligt Svefa att om GreenGolds samlade fastighetsbestånd skulle erbjudas till marknaden finns väsentliga mervärden hänförliga till aggregeringen av den paneuropeiska landsinnehaven. Dessa mervärden är främst kopplade att ett diversifierat skogsinnehav, aktivt förvaltat av bolagets egna skogsförvaltare, minskar de biologiska riskerna, kostnaden samt tiden det skulle ta att bygga upp en motsvarande portfölj. 

Vi är mycket stolta över att GreenGold valt att ge oss förtroendet att genomföra det här uppdraget. Det har varit ett intressant och ovanligt projekt som krävt omfattande insatser och kartläggningsarbete” säger Niklas Lundberg projektledare och uppdragsansvarig på Svefa.  

GreenGolds mål är att erbjuda en stabil, god och grön avkastning genom aktivt skogsägande och ansvarsfulla investeringar. Det var naturligt för oss att välja Svefa som leverantör då de besitter den nödvändiga spetskompetensen, nätverket, erfarenheten och integriteten för att klara av ett så här komplext projekt” säger Sorin Chiorescu, grundare och CEO GreenGold Group AB, www.greengold.se.

 

”GreenGolds mål är att erbjuda en stabil, god och grön avkastning genom aktivt skogsägande och ansvarsfulla investeringar. Det var naturligt för oss att välja Svefa som leverantör då de besitter den nödvändiga spetskompetensen, nätverket, erfarenheten och integriteten för att klara av ett så här komplext projekt.”

Sorin Chiorescu, grundare och CEO, GreenGold Group AB

Kontaktperson

Niklas Lundberg

Affärsutvecklingschef Skog & Lantbruk

Vill du veta mer om Svefas skogsvärderingstjänster?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!