Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Kunduppdrag

Backastad

Kunduppdrag

Hur löser man vatten och avlopp i känsliga områden vid nyproduktion av bostäder?

Läs mer Läs mer
Jernhusen

Kunduppdrag

Hur sä­ker­stäl­ler man att den tek­nis­ka drif­ten och för­valt­ning­en av S...

Läs mer Läs mer
Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer
Lejonfastigheter

Kunduppdrag

Så hjäl­per Sve­fa Le­jon­fas­tig­he­ter att dri­va och för­val­ta Lin­kö­pin...

Läs mer Läs mer
Signify

Kunduppdrag

Så hjälpte Svefa världens ledande belysningsföretag att få sin drömlokal

Läs mer Läs mer
Lunds Domkyrka

Kunduppdrag

Hur ska­par man värl­dens främs­ta forsk­nings- och in­no­va­tions­mil­jö och...

Läs mer Läs mer
Riksbyggen - Unobo

Kunduppdrag

Hur sä­ker­stäl­ler man att mark­nads­vär­det är rätt­vi­san­de när fas­tig­h...

Läs mer Läs mer
GreenGold

Kunduppdrag

Så värderade Svefa 76 000 hektar skog i sju olika länder

Läs mer Läs mer