Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Strategiskt affärsstöd

Omvärlden blir allt mer komplex och utmaningarna som företagsledningar ställs inför blir allt svårare och behovet av kvalificerad rådgivning inom strategiska affärsstödsfrågor har aldrig varit större. Det är det behovet och de utmaningarna som Svefas team kan hjälpa er att lösa.

 

Gedigen kompetens inom strategiskt affärsstöd Tydliga och konkreta rekommendationer som skapar affärsnytta

Med våra tjänster för affärsstöd så hjälper och stöttar vi hela din organisation

Svefa har en unik kompetensmix och genom att kombinera specialistkunskaper inom olika områden med en kundansvarig senior konsult kan vi erbjuda lösningar som gör det enkelt för dig som kund att hantera komplexa projekt

Strategiskt affärsstöd inkluderar alla de resurser, processer och system som behövs för att vid varje given tidpunkt realisera affärsmålen på bästa sätt.

Tack vare Svefas breda och djupa kompetens kan vi skapa skräddarsydda lösningar utifrån er verksamhets verklighet, behov och resurser. Vårt team kan hjälpa och stötta hela er organisation.

 

Våra tjänster inom strategiskt affärsstöd

Affärsplaner och ledningsprocesser

En väl genomarbetad och förankrad affärsplan som mynnar ut i såväl förståelse för organisationens ambitionsnivå och vilka praktiska aktiviteter som ska genomföras för att nå dessa mål är kritiskt.

Svefa stöttar såväl företag som kommuner vid upprättande av affärsplaner för fastighetsverksamheten och kan ta flera olika roller, skräddarsytt utifrån ditt företags behov

 • Bollplank
 • Utbildning
 • Aktiv projektledning i ledningsgruppen
 • Implementeringsstöd gentemot organisationen

100-dagars programmet

För såväl fastighetsbolag som offentlig sektor finns mängder av värdeskapande möjligheter i fastighetsbeståndet. Att identifiera, kvantifiera, selektera och planera de absolut bästa möjligheterna till värdeskapande är dock inte alltid lätt, då man ofta fastnar i de mest akuta projekten eller de projekt man har vana att genomföra.

Svefa 100-dagarsprogram är en strukturerad process där kundens kompetens och kunskap vävs samman med den specialistkunskap Svefa har inom fastighetsområdet. Målgruppen är typiskt sett styrelse, VD eller ledningsgrupp. Perfekt för en nytillträdd ansvarig att göra ”första 100 dagarna” på jobbet, men kan vara minst lika lämplig som en del i verksamhetsutveckling. Centrala moment i processen innefattar

 • Förberedelsefas
 • Workshop kring ”pains”
 • Analys och urval
 • Fördjupad analys av utvalda möjligheter
 • Kvantifiering och förslag på åtgärder

Lokalstrategier och lokalförsörjning

Svefa hjälper kommunala fastighetsbrukare att utveckla effektiva och ändamålsenliga lokalförsörjningsstrategier som ligger till grund för effektiv resursanvändning och ekonomisk stabilitet.

 • Svefa har en väldokumenterad, strukturerad och framgångsrik arbetsprocess för analys av fastighetseffektivitet och lokalutnyttjande
 • Svefa identifierar och tydliggör förbättringspotential och föreslår åtgärder som kan spara kostnader och realisera dolda värden
 • Svefa ger er kvalitetssäkrade beslutsunderlag så att ni kan fatta välinformerade beslut avseende om en fastighet bör ägas eller hyras.
 • Ladda ned och läs vår guide om Strategisk Lokalförsörjning här

Egenägda fastigheter

Om ditt företag äger egna fastigheter för egen verksamhet ställs ni inför helt andra utmaningar och möjligheter jämfört med förhyrningar. Svefa har ett unikt, samlat och brett erbjudande av kompetenser som innebär att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och låta oss sköta resten. Vi kan hjälpa er med:

 • Fastighetsutveckling genom planprocess/ändrat användande och/eller avstyckningar av delar som ej används.
 • Uthyrning av tomma lokaler.
 • Optimering av fastighetsförvaltningen. 
 • Värdering av fastigheten inför vägval eller bokslut.
 • Beslutsunderlag avseende fastighetens finansiellt mest fördelaktiga nyttjande; ägande eller förhyrning?

”Att inte fastna i gamla hjulspår. Att få hjälp att kunna se de komplexa samband och de möjligheter som skapas av innovation. Att skapa goda exempel och att leda genom att leva som man lär – det är sättet att nå framgång.”

Rikard Wilén, affärsutveckling, Svefa

Vill du veta mer om strategiskt affärsstöd?

Rikard Wilén Affärsutvecklingschef

010-603 87 31

rikard.wilen@svefa.se

Stockholm

Vi kan hjälpa er

Skriv några korta rader och beskriv vilka ni är och vad era utmaningar är så kontaktar vi er inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.