Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Strategiskt affärsstöd

Omvärlden blir allt mer komplex och utmaningarna som företagsledningar ställs inför blir allt svårare och behovet av kvalificerad rådgivning inom strategiska affärsstödsfrågor har aldrig varit större. Det är det behovet och de utmaningarna som Svefas team kan hjälpa er att lösa.

 

Gedigen kompetens inom strategiskt affärsstöd Tydliga och konkreta rekommendationer som skapar affärsnytta

Med våra tjänster för affärsstöd så hjälper och stöttar vi hela din organisation

Strategiskt affärsstöd inkluderar alla de resurser, processer och system som behövs för att vid varje given tidpunkt realisera affärsmålen på bästa sätt. Tack vare Svefas breda och djupa kompetens kan vi skapa skräddarsydda lösningar utifrån er verksamhets verklighet, behov och resurser. Vårt team kan hjälpa och stötta hela er organisation.

 

Vårt erbjudande Svefas erbjudande inom Strategiskt Affärsstöd

Affärsplaner och ledningsprocesser

En väl genomarbetad och förankrad affärsplan som mynnar ut i såväl förståelse för organisationens ambitionsnivå och vilka praktiska aktiviteter som ska genomföras för att nå dessa mål är kritiskt.

Svefa stöttar såväl företag som kommuner vid upprättande av affärsplaner för fastighetsverksamheten och kan ta flera olika roller, skräddarsytt utifrån ditt företags behov

  • Bollplank
  • Utbildning
  • Aktiv projektledning i ledningsgruppen
  • Implementeringsstöd gentemot organisationen

Långtidsprognos, portföljanalys och investeringsprocesser

Att förutse organisationens framtid ur ett ekonomiskt perspektiv och modellera utfallet från olika vägval och därigenom fatta kloka beslut sparar tid och pengar åt er och era kunder.

Svefa kan stötta med ett flertal tjänster i området;

  • Portföljanalys där samtliga fastigheter sammanställs och granskas utifrån kund, ekonomi, teknik och möjligen miljöprestanda – underlag till strategi och affärsplan, strategi för investering, avyttring, förvaltningsrådgivning.
  • Långtidsprognos på >10 år där effekter av förändringar i ränta, energipriser, ökade / minskade investeringar, köp / försäljningar simuleras och analyseras.
  • Genomgång av processen för investering och kalkylering av ny- om- och tillbyggnader granskas. Från krav och förväntningar i ägardirektiv till genomförd efterkalkyl.

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Huruvida en verksamhet, vare sig det är en offentlig aktör eller ett verksamhetsdrivande bolag, ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler är en viktig och relativt svår fråga. Rätt beslut kan dock innebära stora besparingar.

Svefa stöttar kunder med analys av såväl ekonomiska som operationella faktorer för att skapa ett transparent beslutsunderlag som säkerställer ett väl avvägt beslut och att du som kund kan känna dig bekväm i vägvalet.

Hantering av fastighetsutvecklingsprojekt – när och hur bör du sälja?

Äger du en fastighet som har en framtida utvecklingspotential som du på sikt vill avyttra men vet inte hur du ska hantera möjligheten för att skapa bästa mixen mellan risk och avkastning?

Situationen är inte ovanlig. Städer växer och förändras och ett område som tidigare var lämpligt för industri kanske nu gradvis förändras till ett kontors- eller bostadsområde. Och med det följer en värdepotential. Utifrån gedigen spetskompetens inom både fastighetsutvecklingsprocesser, fastighetsvärdering och transaktionsrådgivning har Svefa en unik möjlighet att hjälpa företag eller offentliga aktörer som står i vägvalet mellan att utveckla fastigheten eller att sälja den.

”Att inte fastna i gamla hjulspår. Att få hjälp att kunna se de komplexa samband och de möjligheter som skapas av innovation. Att skapa goda exempel och att leda genom att leva som man lär – det är sättet att nå framgång.”

Rikard Wilén, Affärsområdeschef, Svefa Corporate Solutions

Vill du veta mer om strategiskt affärsstöd?

Rikard Wilén Affärsområdeschef Corporate Solutions

010-603 87 31

rikard.wilen@svefa.se

Stockholm

Vi kan hjälpa er

Skriv några korta rader och beskriv vilka ni är och vad era utmaningar är så kontaktar vi er inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.