Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Fastighetsutveckling

Svefa bistår privata och offentliga fastighetsägare med att identifiera och genomföra utveckling av fastigheter och tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar och realiserar vi de verkliga värdena i deras befintliga fastighetsinnehav. 

Gedigen kompetens Från idé och vision till genomförande

Vi är vana att leda allt från stora komplexa projekt till mindre utvecklingsprojekt och erbjuder likväl ett helhetsansvar för hela processen som specifika tjänster längs vägen. Från idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande. Alla fastigheter har olika förutsättningar och därmed skilda utvecklingsmöjligheter.

Vi hjälper både privata fastighetsägare och kommuner att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd. Vår styrka ligger i vår breda kompetens, våra drivna medarbetare och vår lokala förankring. Vi har även en bred förståelse och lång erfarenhet av både offentliga och privata aktörers drivkrafter. Vi stödjer våra uppdragsgivare som projektchef, projektledare, rådgivare, resursstöd eller med specialistkompetens.

 

Expertis Våra områden inom fastighetsutveckling

Utveckla och förädla fastigheter

Vi leder er genom hela utvecklingsprocessen och tar ert projekt från idé till genomförande. Svefa har gedigen erfarenhet och kompetens av att bistå fastighetsägare med att identifiera och förverkliga utvecklingsplaner för specifika fastigheter eller större utvecklingsområden. Vi kan bland annat hjälpa er med:

 • Idé- och förstudiearbete
 • Objektsanalyser och marknadsanalyser avseende t ex målgrupp, produkt och slutpris
 • Strategiska affärs- och utvecklingsplaner
 • Identifiera specifika förutsättningar och möjligheter för fastigheten
 • Projektledning av genomförandeprocessen
 • Stöd och guidning genom hela planprocessen och förhandlingar med intressenter och parter
 • Driva konsortieprojekt

Objektanalys

En objektsanalys syftar till att översiktligt identifiera utvecklingsmöjligheter och affärsförutsättningar för en potentiell värdehöjning av en fastighet. Svefa skräddarsyr analysen utifrån ert syfte och era behov och hjälper er att identifiera möjligheter för värdeutveckling för er fastighet. En objektsanalys omfattar bland annat:

 • Marknads- och konkurrensanalys av närområde
 • Marknads- och värdebedömning för olika utvecklingsalternativ
 • Investeringsbedömningar med fokus på affärsrisker, scenariobeskrivningar, identifiering av möjlig exploatering alt. ändrad användning samt förslag på inriktning och handlingsplan

Konceptutveckling

Projektkoncept som är starka och har en tydlig identitet genererar större genomslag på marknaden, bättre avkastning och utvecklar högre fastighetsvärden. Svefa hjälper er att utveckla starka koncept som både möter och överträffar kundernas krav och förväntan samt differentierar ert projekt på marknaden. Vi maximerar er fastighets värde genom:

 • En noggrann analys av projektets marknadsmässiga förutsättningar.
 • Framtagande av strategi och koncept för att säkerställa att projektet når målgruppen på bästa möjliga sätt och att det är rätt produkt på rätt plats.
 • Ett Svefa team med stor kunskap om och erfarenhet av fastigheter, marknaden och det senaste trenderna om hur människor vill leva, arbeta och bo.

Uthyrning

I samband med fastighetsutveckling, transaktion eller som fristående tjänst genomför vi förmedling och uthyrning av kommersiella lokaler, som kontor, handel och logistikanläggningar. Vi är med er genom hela processen från start tills dess att hyresgästen flyttat in och har omfattande kompetens och erfarenhet från kunder som t ex Vasakronan, Skanska, Aberdeen, Diligentia och Brostaden. Vi kan hjälpa er med:

 • Projektuthyrningar
 • Marknadsundersökningar
 • Rådgivning och behovsanalys

Hantering av fastighetsutvecklingsprojekt – när och hur bör du sälja?

Äger du en fastighet som har en framtida utvecklingspotential som du på sikt vill avyttra men vet inte hur du ska hantera möjligheten för att skapa bästa mixen mellan risk och avkastning?

Situationen är inte ovanlig. Städer växer och förändras och ett område som tidigare var lämpligt för industri kanske nu gradvis förändras till ett kontors- eller bostadsområde. Och med det följer en värdepotential. Utifrån gedigen spetskompetens inom både fastighetsutvecklingsprocesser, fastighetsvärdering och transaktionsrådgivning har Svefa en unik möjlighet att hjälpa företag eller offentliga aktörer som står i vägvalet mellan att utveckla fastigheten eller att sälja den.

”Vi hjälper både privata fastighetsägare och kommuner att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd. Vår styrka ligger i vår breda kompetens, våra drivna medarbetare och vår lokala förankring. ”

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Svefa

Vill du veta mer om fastighetsutveckling?

Helena Dalhamn Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28

helena.dalhamn@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.