Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Analys

Svefa erbjuder väl underbyggda och paketerade analyser som utgör högkvalitativa beslutsunderlag inför affärskritiska beslut. Med marknadens bästa databaser och vår ledande analyskompetens kan vi göra er vardag enklare och ger er förutsättningar för att fatta snabba och korrekta beslut. 

Gedigen kompetens inom analys och strategisk rådgivning Värdefulla insikter som du kan agera på

Våra kunder sitter dagligen med beslut om stadsutveckling, etableringar, nya marknader, projektbeslut, portföljplanering med mera. Vi ger dig ett väl underbyggt och paketerat beslutsunderlag baserat på statistik från Svefas interna databaser, öppen data samt skräddarsydd research.

Vi ger dig högkvalitativa beslutsunderlag med tydliga analyser och rekommendationer som gör din vardag lite enklare och att vägen till rätt beslut blir klarare och kortare.

Vi är experter på att matcha ditt analysbehov behov med rätt produkt, oavsett om det är en orts-, marknads-, behovs- eller portföljanalys. Eller någon helt annan frågeställning inom fastighetsbranschen.

 

Kvalificerad datainsamling Marknadens bästa databas

Vad händer på marknaden? Hur ser prisutvecklingen ut och vilka överlåtelser har skett? Vi har exakt, uppdaterad och lättillgänglig marknadsinformation.

Du kan alltid lita på att Svefas analyser, bedömningar av marknaden och värderingar baseras på solida fakta. Vi använder unika, egenutvecklade högkvalitativa system för fastighetsuttag, fastighetssök, ortsprisinformation och automatiska värderingar av småhus och bostadsrätter. System och fakta som vi också säljer vidare till andra fastighetsaktörer, bland annat till banker, kreditinstitut och stora fastighetsägare.

Expertis Våra områden inom analys

Marknadsanalys

Behöver ni ökad kunskap om hur ni kan säkerställa att ni ligger steget före när det gäller att planera för det framtida bostadsbehovet? Är ni i behov av att förstå den lokala bostadsmarknaden och vad som driver framtida behov och efterfrågan? Har ni behov av väl underbyggda analyser för att planera bostadsförsörjningen? Vi kan hjälpa er att: 

 • Göra orts-, delmarknads-, pris- och efterfrågeanalyser
 • Analysera och beskriva de marknadsmässiga förutsättningarna inför nyetablering, investering och prissättning
 • Skapa initierade och väl underbyggda underlag för årsredovisning, affärsplan och strategiarbete

Portföljanalys

Svefa kan hjälpa er med att analysera ert fastighetsinnehav för att optimera avkastning och effektivisera förvaltning. Våra analyser ger er underlag för beslut om förändringar i portföljen och/eller i ägande- och förvaltningsstrukturen. Resultatet av analysen ligger till grund för vilken fastighetsstrategi som ska utformas och innehåller förslag på vilka fastigheter som långsiktigt bör ägas, utvecklas eller avyttras.

 • Analyser som hjälper er att optimera avkastningen och effektivisera ert fastighetsinnehav
 • Gedigna beslutsunderlag för säkra och trygga beslut
 • Svefa har en djup erfarenhet och kompetensbredd. Våra konsulter är ledande inom fastighetsekonomi, fastighetsbildning, fastighetsrätt, fastighetsutveckling och samhällsbyggnad

Taxeringsrådgivning

Som fastighetsägare är det många faktorer som ska beaktas för att taxeringsvärde och fastighetsskatt ska bli korrekt. Fastigheters taxeringsvärde baseras på ett flertal schabloniserade antagande som till exempel fastighetens användning, läge, ålder och hyresintäkter. Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare i taxeringsfrågor. 

 • Analys av fastighetens egenskaper och säregna förhållanden
 • Granskning av taxeringsbeslut
 • Beräkna taxeringsvärde
 • Upprättande av fastighetsdeklarationer
 • Omprövning av taxeringsbeslut
 • Förberedelsearbete inför mer omfattande taxeringsår

Misstänker du att du har felaktigt taxerade fastigheter i ditt bestånd? Tveka inte att kontakta oss för att diskutera om och hur vi kan hjälpa er att få tillbaka felaktigt inbetald fastighetsskatt

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Huruvida en verksamhet, vare sig det är en offentlig aktör eller ett verksamhetsdrivande bolag, ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler är en viktig och relativt svår fråga. Rätt beslut kan dock innebära stora besparingar.

Svefa stöttar kunder med analys av såväl ekonomiska som operationella faktorer för att skapa ett transparent beslutsunderlag som säkerställer ett väl avvägt beslut och att du som kund kan känna dig bekväm i vägvalet.

Långtidsprognos, portföljanalys och investeringsprocesser

Att förutse organisationens framtid ur ett ekonomiskt perspektiv och modellera utfallet från olika vägval och därigenom fatta kloka beslut sparar tid och pengar åt er och era kunder.

Svefa kan stötta med ett flertal tjänster i området;

 • Portföljanalys där samtliga fastigheter sammanställs och granskas utifrån kund, ekonomi, teknik och möjligen miljöprestanda – underlag till strategi och affärsplan, strategi för investering, avyttring, förvaltningsrådgivning.
 • Långtidsprognos på >10 år där effekter av förändringar i ränta, energipriser, ökade / minskade investeringar, köp / försäljningar simuleras och analyseras.
 • Genomgång av processen för investering och kalkylering av ny- om- och tillbyggnader granskas. Från krav och förväntningar i ägardirektiv till genomförd efterkalkyl.

”Svefa visade på djup kunskap och förståelse för de krav och förväntningar vi hade på leveransen, vilket speglade sig väl i förfrågningsunderlaget. Att man dessutom kunde tillföra särskilda resurser i samband med implementering av det nya avtalet gav en stor trygghet i vår egen beställarorganisation.”

Christer Egli, driftsamordnare och avtalsanvsvarig Jernhusen

Vill du veta mer om analys?

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.