Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Hyresgästrådgivning

Är era nuvarande lokaler inte längre lämpliga? Är ni osäkra på om era nuvarande avtalsvillkor är optimala? Ska ni avveckla befintlig verksamhet och lämna nuvarande fastighet? Svefa kan ge er klarhet i vad som gäller och guida, stötta och leda er genom hela lokalförsörjningsprocessen från start till slut.

Gedigen kompetens Helhetsansvar för era lokalrelaterade behov

Med fokus på rörelsedrivande bolag som använder fastigheter som en stödresurs för en annan kärnverksamhet tar vi ett helhetsansvar för lokalrelaterade behov.

Utifrån er specifika situation har vi möjlighet att sätta ihop utförandeteam som inkluderar just den kompetensmix som ett framgångsrikt projekt kräver. Allt med utgångspunkten att tillskapa värde för er. Som kund på Svefa har ni alltid en tydlig projektledare som sköter all samordning och gör arbetet och beslutsfattandet enkelt och mer strukturerat.

Expertis Våra områden inom hyresgästrådgivning

Hyresgästrådgivning

Utifrån en mycket god förståelse för såväl hyresgästens som fastighetsägarens perspektiv, samt branschens bästa marknadskännedom, kan vi säkra optimala hyresnivåer och avtalsvillkor för dig som hyresgäst, anpassade efter era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med alla frågor kopplade till lokalförsörjning.

 • Kravspecifikation, arbetsplatsutformning och arbetssätt
 • Lokalsök
 • Hyresförhandling
 • Förändringsledning
 • Flyttprojektledning

Lokalstrategier och lokalförsörjning

Svefa hjälper kommunala och privata fastighetsbrukare att utveckla effektiva och ändamålsenliga lokalförsörjningsstrategier som ligger till grund för effektiv resursanvändning och ekonomisk stabilitet.

 • Svefa har en väldokumenterad, strukturerad och framgångsrik arbetsprocess för analys av fastighetseffektivitet och lokalutnyttjande
 • Svefa identifierar och tydliggör förbättringspotential och föreslår åtgärder som kan spara kostnader och realisera dolda värden
 • Svefa ger er kvalitetssäkrade beslutsunderlag så att ni kan fatta välinformerade beslut avseende om en fastighet bör ägas eller hyras.

Egenägda fastigheter

Om ditt företag äger egna fastigheter ställs ni inför helt andra utmaningar och möjligheter jämfört med förhyrningar. Svefa har ett unikt, samlat och brett erbjudande av kompetenser som innebär att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och låta oss sköta resten. Vi kan hjälpa er med:

 • Fastighetsutveckling genom planprocess/ändrat användande och/eller avstyckningar av delar som ej används.
 • Uthyrning av tomma lokaler.
 • Optimering av fastighetsförvaltningen. 
 • Värdering av fastigheten inför vägval eller bokslut.
 • Beslutsunderlag avseende fastighetens finansiellt mest fördelaktiga nyttjande; ägande eller förhyrning?

Löpande hyresavtalshantering

Företags lokalförhyrningar är många gånger en bortglömd och  nedprioriterad fråga. Detta trots att de ofta utgör en stor kostnadspost. Det innebär att hyresgäster många gånger debiteras fel i förhållande till vad som avtalats, att viktiga datum i kontrakten inte övervakas samt att de förbättringspotentialer som finns i lokalerna sällan realiseras. Svefa erbjuder därför tjänsten Hyresavtalsadministration, där vi säkerställer att du som hyresgäst har full kontroll att:

 • Ni betalar rätt hyra
 • Ni får det ni har rätt till enligt avtalet
 • Ni inte missar viktiga datum
 • Lokalens förbättringspotential tas till vara

Svefa Arbetsplatsanalys

Har du tänkt på kontorets funktion och ert arbetssätt nyligen? Erfarenheterna av pandemin återspeglas på ett tydligt sätt i hur vi använder våra kontorsytor idag. Vilka konsekvenser får det för kontorets roll, funktion och specifikationer? Med Svefas Arbetsplatsanalys får ni:

 • En genomgripande behovsanalys baserad på fakta
 • Ett förändringsprojekt med en kommunicerbar ambitionsnivå
 • En tidig involvering av medarbetarna i förändringsprocessen
 • En arbetsplatsstrategi
 • Lokaler med rätt ekonomiska förutsättningar

”Något som våra kunder verkligen uppskattar är att de alltid får en tydlig och professionell projektledare som sköter all samordning och gör arbetet och beslutsfattandet enkelt och mer strukturerat.”

Rikard Wilén, Affärsområdeschef Corporate Solutions

Vill du veta mer om hyresgästrådgivning?

Rikard Wilén Affärsområdeschef Strategiskt Affärsstöd

010-603 87 31

rikard.wilen@svefa.se

Stockholm

Christer Johanson Affärschef Hyresgästrådgivning

010-202 93 23

christer.johanson@svefa.se

Göteborg

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.