Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Hyresgästrådgivning

Är era nuvarande lokaler inte längre lämpliga? Är ni osäkra på om era nuvarande avtalsvillkor är optimala? Ska ni avveckla befintlig verksamhet och lämna nuvarande fastighet? Vi ger er klarhet i vad som gäller och kan guida, stötta och leda er genom hela lokalförsörjningsprocessen från start till slut. Sedan årsskiftet 2023/2024 har vi valt att samla Svefa Partner gruppens erbjudande inom hyresgästrådgivning under varumärket Set Up. 

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

Expertis Våra områden inom hyresgästrådgivning

Hyresgästrådgivning

Utifrån en mycket god förståelse för såväl hyresgästens som fastighetsägarens perspektiv, samt branschens bästa marknadskännedom, kan vi säkra optimala hyresnivåer och avtalsvillkor för dig som hyresgäst, anpassade efter era förutsättningar och behov. Vi kan hjälpa er med alla frågor kopplade till lokalförsörjning.

 • Kravspecifikation, arbetsplatsutformning och arbetssätt
 • Lokalsök
 • Hyresförhandling
 • Förändringsledning
 • Flyttprojektledning

Lokalstrategier och lokalförsörjning

Vi hjälper kommunala och privata fastighetsbrukare att utveckla effektiva och ändamålsenliga lokalförsörjningsstrategier som ligger till grund för effektiv resursanvändning och ekonomisk stabilitet.

 • Vi har en väldokumenterad, strukturerad och framgångsrik arbetsprocess för analys av fastighetseffektivitet och lokalutnyttjande
 • Vi identifierar och tydliggör förbättringspotential och föreslår åtgärder som kan spara kostnader och realisera dolda värden
 • Vi ger er kvalitetssäkrade beslutsunderlag så att ni kan fatta välinformerade beslut avseende om en fastighet bör ägas eller hyras.

Löpande hyresavtalshantering

Företags lokalförhyrningar är många gånger en bortglömd och  nedprioriterad fråga. Detta trots att de ofta utgör en stor kostnadspost. Det innebär att hyresgäster många gånger debiteras fel i förhållande till vad som avtalats, att viktiga datum i kontrakten inte övervakas samt att de förbättringspotentialer som finns i lokalerna sällan realiseras. Vi kan säkerställa att du som hyresgäst har full kontroll att:

 • Ni betalar rätt hyra
 • Ni får det ni har rätt till enligt avtalet
 • Ni inte missar viktiga datum
 • Lokalens förbättringspotential tas till vara

Arbetsplatsanalys

Har du tänkt på kontorets funktion och ert arbetssätt nyligen? Erfarenheterna av pandemin återspeglas på ett tydligt sätt i hur vi använder våra kontorsytor idag. Vilka konsekvenser får det för kontorets roll, funktion och specifikationer? Med en arbetsplatsanalys får ni:

 • En genomgripande behovsanalys baserad på fakta
 • Ett förändringsprojekt med en kommunicerbar ambitionsnivå
 • En tidig involvering av medarbetarna i förändringsprocessen
 • En arbetsplatsstrategi
 • Lokaler med rätt ekonomiska förutsättningar

Vill du veta mer om hyresgästrådgivning?

Rikard Wilén Affärsutvecklingschef

010-603 87 31

rikard.wilen@svefa.se

Stockholm

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.