Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Förvaltningsrådgivning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Gedigen kompetens Metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Genom att kombinera lång erfarenhet, djup och bred branschkunskap med moderna digitala lösningar kan vi ge vi ge konkreta verktyg, metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Vi kombinerar vårt oberoende med branschledande kunskap inom regelverk för fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader, såsom ABFF, Aff, ABK, ABT. Våra kunder får både tryggheten i regelverken och en behovsanpassad rådgivning. Oavsett om din fastighet ännu inte är uppförd, i löpande förvaltningen eller om behov uppstår till följd av en specifik händelse.

Löpande förvaltning Vi hjälper er att säkerställa att den befintliga förvaltningen är optimal

Svefas erfarna konsulter besitter en marknadsledande kompetens inom förvaltningsoptimering, organisationsutveckling och digitalisering av fastighetsförvaltning. Vi säkerställer att ni har:

 

Förändrat behov Svefa hjälper er när befintliga förvaltningsavtal löper ut, fastigheten avyttras eller förvärvas, eller när förvaltningsmodellen vidareutvecklas

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. Svefas fördel är kombinationen av vår bredd av kompetenser erfarenheter och vår storlek. Det innebär att vi alltid kan leverera en helhetslösning från strategi till genomförande oavsett om det gäller upphandling, förvärv eller avyttring eller förändringsarbete. Vi är marknadsledande inom

 

Nyproduktion Säkerställ ett långsiktigt förvaltningsperspektiv i tidigt skede

En upphandling av byggentreprenader och ramavtal med hjälp av AB, ABT och ABK innebär att branschens upphandlingsreglemente utgör det grundläggande regelverket mellan parterna. En upphandling som genomförts med hjälp av Svefa säkerställer:

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. I just denna kombination ligger Svefas konkurrensfördel till en affärsmässig och kostnadseffektiv upphandling.

Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings- och driftentreprenader samt olika tjänster inom fastighetsförvaltning och förvaltningsstöd.

Vi erbjuder allt ifrån förstudier vid val av driftsformer och organisationsmodeller till genomförande av hela upphandlingar. Tack vare den långa och gedigna erfarenhet som våra konsulter besitter kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för såväl landsting, kommuner och dess bolag samt större privata fastighetsägare.

Vi arbetar alltid utifrån branschregelverk som Aff, AB, ABT och ABK, och besitter dessutom specialkunskap avseende LOU.

 

Expertis Våra områden inom förvaltningsrådgivning

Organisationsutveckling

Lyckad organisationsutveckling innebär att många komplexa frågeställningar och perspektiv måste hanteras och genomförandet sker på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Svefa har de senaste åren genomfört fler än 150 organisationsprojekt och har lång erfarenhet av att utreda, planera, utveckla, driftsätta och driva verksamheter som sparar både tid och pengar. Vi hjälper er att ta fram rätt organisationsmodell, från idé till effektiv och hållbar fastighetsförvaltning och drift. Vi utför även dimensionering och kalkylering av bedömt bemanningsbehov baserat på egna nyckeltal och erfarenhet. Vi kan hjälpa er med:

 • Utredning av organisationer
 • Benchmark och nyckeltalsanalyser
 • Hållbarhetsutveckling och målsättning
 • Fastighetsägarens ansvar, utbildning
 • Coachning och förändringsledning

Entreprenadstrategi

Frågan om vilka entreprenadtjänster som ska köpas in och vilka som ska utföras i egen regi är avgörande när företag väljer förvaltningsmodell. Svefa arbetar brett med frågor som in- och outsourcing, entreprenadpaketering och beställarorganisation. Svefa har:

 • Bra modeller och stöd för att arbeta fram rätt entreprenadstrategi
 • Kvalificerade konsulter som har lång och omfattande erfarenhet i att bygga upp rätt beställarorganisation utifrån vald entreprenadstrategi
 • Genomfört ett stort antal projekt avseende entreprenadstrategi och har många bra referenscase.

Digitalisering och information

En digitaliserad fastighetsverksamhet innebär att det blir enklare att prioritera och att fatta rätt beslut. Digitalisering av förvaltningen kan skapa stora värden, men det kräver nya arbetsprocesser, anpassad organisation, tillförlitlig data samt uppdaterade förvaltningsstrategier.

 • Vi hjälper er att ta fram en strategi för ökad digitalisering, med målbild och lämpliga etapper
 • Vi utreder nuvarande systemstöd och arbetsprocesser och tar fram handlingsplan mot ett nytt bör-läge
 • Vi hjälper er igenom hela upphandlingsprocessen från behovsanalys till anbudsförfrågan, utvärdering och avtal med slutlig leverantör
 • Vi kan projektleda införande av nya system och arbetsprocesser, med en eller flera inblandade parter
 • Vi hjälper er med konvertering av data till nya system, fastställande av nya begrepp och att dokumentera den nya helhetslösningen så att alla förstår sambanden

Upphandling av tjänsteentreprenader

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både gedigen upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings-, drift-, och FM-entreprenader samt olika tjänster inom förvaltningsstöd. Tack vare våra konsulters stora erfarenhet kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för till exempel regioner, kommuner, kommunala bolag och större privata fastighetsägare.

 • Vi hjälper er med allt i från förstudie och strategisk rådgivning till genomförande av upphandlingar
 • Våra konsulter har gedigen erfarenhet och omfattande kompetens inom komplexa upphandlingar
 • Svefa har marknadsledande kompetens inom branschregelverk som Aff och ABFF
 • Svefa har specialistkompetens avseende LOU

Implementering av tjänsteentreprenader

Grunden för väl fungerande tjänsteentreprenader läggs i uppstartsskedet. Det är ett stort antal aktiviteter, som enligt avtal, ska genomföras innan en ny entreprenad kan påbörjas. Aktiviteter som ska utföras av både den tillträdande leverantören och beställaren. Svefa har stor erfarenhet av att projektleda implementeringar av tjänsteentreprenader. Vår projektledning säkerställer:​

 • Att avtalade aktiviteter genomförs av parterna​
 • Att berörda IT-system fungerar​
 • Att ansvar och gränssnitt tydliggörs för er interna organisation
 • Att er organisation avlastas ett tidskrävande arbete och får stöttning vid implementering
 • Att effektiva arbetsrutiner etableras

Upphandling inom projektering, bygg- och anläggning

En upphandling av byggentreprenader och ramavtal med hjälp av AB, ABT och ABK innebär att branschens upphandlingsreglemente utgör det grundläggande regelverket mellan parterna. Svefa har omfattande erfarenhet av ramavtalsupphandling inom många kategorier för bygg och fastighetssektorn. En upphandling som genomförts med hjälp av Svefa säkerställer:

 • En styrning av anbud till rätt pris
 • En tydlig bild av avtalets omfattning och innehåll
 • Att förvaltningsperspektivet/uppföljning tas med redan i framtagandet av underlag

Status- och kvalitetskontroller

Ofta gör man en statuskontroll av mark och byggnad när en entreprenad eller FM-tjänst påbörjas eller avslutas. Det sker även i samband med förvärv eller avyttringar. Kvalitetskontroller bör genomföras löpande för att säkerställa att fastigheten sköts optimalt. För att ge maximal nytta bör en statuskontroll hänga ihop med en förvaltningsstrategi och en underhållsplan. Svefa hjälper er i arbetet med statuskontroller som underlag:

 • Till förvaltningsstrategier och underhållsplaner
 • I köp/sälj processer
 • För att avgöra om ingångna avtal uppfyllts
 • För reklamationer och vitesprocesser

”Svefa visade på djup kunskap och förståelse för de krav och förväntningar vi hade på leveransen, vilket speglade sig väl i förfrågningsunderlaget. Att man dessutom kunde tillföra särskilda resurser i samband med implementering av det nya avtalet gav en stor trygghet i vår egen beställarorganisation.”

Christer Egli, driftsamordnare och avtalsanvsvarig Jernhusen

Vill du veta mer om förvaltningsrådgivning?

Sara Jacobsson Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning och Hållbarhetsansvarig

010-603 87 49

sara.jacobsson@svefa.se

Stockholm

Henrik Engqvist Affärsschef Förvaltningsstöd

010-603 87 39

henrik.engqvist@svefa.se

Stockholm

Per Ollas Affärschef Förvaltningsrådgivning

010-603 87 76

per.ollas@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.