Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Utbildning

Utbildning | 2024-05-30

3 Oktober - Att lyckas med exploateringsprojekt

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

19 September - Exploateringsavtal, markanvisningar och exploateringsekonomi

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

28 - 29 November - Exploateringsavtal, markanvisningar och exploateringsekonomi

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

4-5 September - Kan du tillräckligt om plan- och bygglovsprocessen?

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

23-24 oktober - Vad är din roll som exploateringsingenjör i en mindre kommun?

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

12 September - Vill du få bättre koll på dina lantmäteriärenden?

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

20 November - Arrende och andra former av markupplåtelse

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-03-05

23 Maj - Ersättning och värdering vid markåtkomst och markintrång i tätortsmi...

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

17 April - Praktisk hyresjuridik

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-28

Fastighetsvärdering - Kommersiella fastigheter med fokus på bostadsfastighete...

Läs mer Läs mer