Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Juridisk rådgivning

Svefa erbjuder er ett dedikerat team av specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar.

Gedigen kompetens inom fastighetsrätt Vi löser komplexa fastighetsrättsliga problem

Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa offentliga aktörer, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa problem och har stor kunskap kring hur man bäst går tillväga i olika situationer för att uppnå sina mål. 

Genom att kombinera Svefas bredd av olika kompetenser kan vi anpassa vår rådgivning till varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.

Tvistlösning inom fastighetsrätt Svefa har ett dedikerat team av specialiserade jurister och civilingenjörer

Vi hjälper till med strategiska vägval inom processer hos myndighet och i domstol som inbegriper till exempel detaljplaner, exploatering, bygglov, lantmäteri (fastighetsbildning & rättigheter för infrastruktur), intrångsvärdering, strandskydd, och markavvattning.

Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa tvister och har stor kunskap kring hur man bäst går tillväga i olika situationer för att uppnå sina mål. 

Svefas fastighetsrättsteam består av en unik blandning av konsulter med bred expertis och gedigen erfarenhet av samhällsbyggnad. Genom att kombinera Svefas olika kompetenser kan vi anpassa vår rådgivning till varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.

Expertis Våra områden inom juridisk rådgivning

Fastighetsrätt

Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa offentliga aktörer, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa problem och har stor kunskap kring hur man bäst går tillväga i olika situationer för att uppnå sina mål. Svefas bredd av kompetenser och omfattande erfarenhet gör att vi kan säkerställa bästa möjliga resultat i varje situation.

 • Dedikerat team av specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar.
 • Skräddarsydd rådgivning anpassad efter varje uppdragsgivares behov och förutsättningar

Tvistlösning

Svefas dedikerade team med specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar hjälper till med strategiska vägval i processer hos myndighet och i domstol. Det kan t ex handla om detaljplaner, exploatering, bygglov, lantmäteri (fastighetsbildning & rättigheter för infrastruktur), intrångsvärdering, strandskydd, och markavvattning. 

 • Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa fastighetsrättsliga problem 
 • Svefas fastighetsrättsteam består av en unik blandning av konsulter med bred expertis och gedigen erfarenhet av samhällsbyggnad.
 • Svefas rådgivning och team skräddarsys för att passa varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.

Fastighetsbildning

Med vår gedigna kompetens inom fastighetsrätt kan vi hjälpa dig med den bästa och mest rättssäkra lösningen för ditt fastighetsinnehav. Vi är specialister på fastighetsbildning, med särskild fokus på 3D-fastighetsbildning och ägarlägenheter, och  anläggnings- och ledningsrätt. Genom Svefas samlade bredd av kompetenser skapar vi möjligheter för långsiktiga och kostnadseffektiva fastighetsbildningsåtgärder för stad och landsbygd.

 • Vi analyserar möjliga fastighetsrättsliga lösningar och ger råd för hur och när fastighetsbildning ska ske. 
 • Vi upprättar kompletta underlag för beslut i lantmäteriförrättning. 
 • Vi hjälper fastighetsägare med upplösning av samägande genom klyvning inklusive graderings- och likvidvärdering.
 • Vi utför även fastighetsförteckningar och diverse fastighets- och arkivutredningar avseende gränser, servitut, gemensamhetsanläggningar, delägande och nyttjanderättsavtal åt bolag och föreningar.

Läs mer om 3D-fastighetsbildning och hur vi hjälpt Atrium Ljungberg här >

Anläggnings- och ledningsrätt

Underjordiska ledningar är ofta samhällsviktig infrastruktur som i takt med att samhället växer blir allt viktigare. Men i takt med utvecklingen blir det även viktigare att välja rätt upplåtelseform. Därför är det avgörande att ta väl underbyggda beslut om hur rätten för ledningar ska säkerställas. Svefa hjälper er med alla anläggnings- och ledningsrättsfrågor.

 • Vi analyserar möjliga fastighetsrättsliga lösningar och ger råd för hur anläggnings- och ledningsrättsfrågorna ska hanteras. 
 • Vi utför fastighetsförteckningar och diverse fastighets- och arkivutredningar avseende gränser, servitut, gemensamhetsanläggningar, delägande och nyttjanderättsavtal åt bolag och föreningar.

Markåtkomst

Vi hjälper inblandade parter att komma överens om färdvägen. När t ex kraft- vatten- eller fiberledningar ska byggas, förbättras eller får nya sträckningar påverkas mängder av markägare. Kanske blir marken ianspråktagen med servitut, kanske skog måste avverkas för att trädsäkra ledningar och spår. Vid alla typer av markintrång kan Svefa hjälpa fastighetsägare och infrastrukturbyggare att komma överens.

 • Vi kan hjälpa er med hela projektet från att vara övergripande projektledare i markåtkomstfrågor till förhandlingar med enskilda fastighetsägare.
 • Vi värderar och träffar överenskommelser om köp av hela eller delar av fastigheter
 • Vi bedömer ersättning vid intrång i fastighet, servitut, ledningsrätter, permanenta och tillfälliga nyttjanderätter
 • Vi bistår vid fastighetsbildningar och förbereder ärende så långt att processen hos Lantmäteriet blir en snabb formalitet.
 • Våra konsulter har en bred kompetens inom det fastighetsrättsliga området och finns i hela Sverige

”Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa offentliga aktörer, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa problem och har stor kunskap kring hur man bäst går tillväga i olika situationer för att uppnå sina mål. Genom att vi kan kombinera Svefas olika kompetenser kan vi även anpassa vår rådgivning till varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.”

Fabian Gabrielsson, Affärsutvecklingsansvarig Svefa Juridik

Vill du veta mer om juridisk rådgivning?

Fabian Gabrielsson Affärsutvecklingsansvarig juridik

010-603 86 95

fabian.gabrielsson@svefa.se

Stockholm

Claes Rainer Affärschef Juridik

010-202 93 37

claes.rainer@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.