Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Hur stads- och fastighetsutvecklar vi för att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle?

Här kan du följa Svefa i Almedalen via livestream.

Fastighetssektorn och dess aktörer är en nyckelspelare för att Sverige ska lyckas med omställningen till ett socialt hållbart och energieffektivt samhälle. Vi behöver få de privata och offentliga aktörerna att gå hand i hand. Men hur ska det gå till och vilka är utmaningarna som behöver lösas?

Svefas innergård på Adelsgatan 25 är den naturliga mötesplatsen där offentliga och privata aktörer kan mötas, utbyta idéer, förmedla kunskap, diskutera fastighetsrelaterade frågor och bygga relationer under både informella och formella former.

I år har vi mellan den 27 och 29 juni ett fullmatat program som tar upp viktiga frågor som ligger i gränslandet mellan de privata och offentliga aktörerna på fastighetsmarknaden.

Från 08:00 till 18:45 bjuder vi frukostsamtal, seminarier, panelsamtal och nätverkande mellan aktörerna på marknaden.

Anmäl dig nedan - Varmt välkommen!

 

Program - seminarier och frukostar på Svefas innergård

27 juni

Svefas Almedalsfrukost - Tisdag 08:00

Inflation, ränteoro, energikris och klimat. Vad är utmaningen för fastighetsmarknaden?

Almedalsfrukost, tisdag
27 juni

Seminarium - Tisdag 10:00

Hållbarhet ur en fastighetsinvesterares perspektiv

Hållbarhet ur en investerares perspektiv
27 juni

Lunchseminarium - Tisdag 12:00

Den svenska fastighetsmarknaden - Hur mår den?

Den svenska fastighetsmarknaden
27 juni

Seminarium - Tisdag 13:00

Värderingsdata - Hur transparent är den svenska fastighetsmarknaden?

Värderingsdata i Almedalen
27 juni

Seminarium - Tisdag 14:00

Den svenska skogsfastighetsmarknaden - hur mår den?

Den svenska skogsfastighetsmarknaden
27 juni

Seminarium - Tisdag 15:00

Set Up - Hur agerar kommersiella hyresgäster i den nya ekonomin?

Set Up Almedalen 2023
29 juni

Svefas Almedalsfrukost - Torsdag 08:00

Totalt stopp eller fortsätter arbetet med hållbar stadsutveckling?

Totalt stopp eller fortsätter arbetet med hållbar stadsutveckling
29 juni

Seminarium - Torsdag 09:00

Hur stads- och fastighetsutvecklar man framtidens gröna energi?

Framtidens gröna energi
29 juni

Seminarium - Torsdag 10:00

Om ingen klarar att hålla budget, hur lyckas vi då utveckla hållbara skolfastigheter?

Hur lyckas utveckla hållbara skolfastigheter
29 juni

Lunchseminarium - Torsdag 12:00

Hur ska kommunerna lyckas med stadsutveckling för att främja integration och social hållbarhet?

Hur ska kommuner lyckas med stadsutveckling för social hållbarhet
29 juni

Seminarium - Torsdag 13:00

Hållbar energieffektivisering - hopplöst kostnadskrävande eller skapas långsiktiga värden?

Hållbar energieffektivisering - hopplöst kostnadskrävande eller skapas långsiktiga värden?
29 juni

Seminarium - Torsdag 13:30

Vad innebär kommunernas hållbarhetskrav i markanvisningar för bostadsbyggande?

Vad innebär kommunernas hållbarhetskrav i markanvisningar för bostadsbyggande
29 juni

Seminarium - Torsdag 14:00

Hållbar samverkan i samhällsbyggnadsprojekt - utmaningar och erfarenheter

Hållbar samverkan i samhällsbyggnadsprojekt
29 juni

Seminarium - Torsdag 15:00

Forsen - Samhällsbyggande med minimal klimatpåverkan

Forsen Seminarium Almedalen

Svefas Almedalsmingel

27 juni

FULLT - Svefas Almedalsmingel - Tisdag 16:30

28 juni

FULLT - Fastighetsvärldens Onsdagsmingel - 16:00

29 juni

FULLT - Svefas Almedalsmingel - Torsdag 16:30