Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Vår histo­ria och våra vär­de­ring­ar

Vår historia är en levande del av vår värdegrund och en del av det som gör oss unika.

 

Svefa, ledande sedan 1995

Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa, Svensk Fastighetsvärdering, såg dagens ljus. Men egentligen börjar den långt tidigare. Svefa föddes ur Lantmäteriverket som inte kunde kombinera rollen som myndighet med den växande konsultverksamheten inom värderingar. Denna, minst sagt annorlunda, start har präglat oss starkt.

Vi finns i hela landet. Det har varit så sedan start och det är ett medvetet val för att alltid finnas nära våra uppdragsgivare. Tillsammans med våra kunniga, pålitliga och erfarna konsulter har det har nu utvecklats till en av våra största konkurrensfördelar. 

Vår bakgrund och våra resultat innebär att våra kunder överlåter med tillförsikt sina problem och utmaningar åt oss. Vår bakgrund innebär också att vi sedan start har en mycket stark integritet. Vi är helt enkelt inte som andra, och det är en stor förklaring till vår framgång.

Våra värderingar

Värderingarna är vår gemensamma sanning om vad som är viktigt. Det är dessa värderingar som står bakom vårt kundlöfte "Kompetens som får värden att växa".