Vår historia och våra värderingar

Vår historia är en levande del av vår värdegrund och en del av det som gör oss unika.

Svefa i över 20 år

Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering såg dagens ljus. Men egentligen börjar den långt tidigare. Svefa föddes ur Lantmäteriverket som inte kunde kombinera rollen som myndighet med den växande konsultverksamheten inom värderingar. Denna, minst sagt annorlunda, tillblivelse har präglat oss starkt.

Ta det faktum att vi finns i hela landet. Vi har från vårt ursprung valt att finnas nära våra uppdragsgivare. Det har nu utvecklats till en av våra största konkurrensfördelar. Se också på våra konsulter. De ses som seriösa, pålitliga och kunniga. Våra kunder överlåter med tillförsikt sina problem och utmaningar åt oss, eftersom de vet att vi aldrig fuskar och aldrig tar några genvägar. Den starka integriteten är också den nedärvd. Vi är inte som andra, och det är en stor förklaring till vår framgång.

Våra värderingar

Värderingarna är vår gemensamma sanning om vad som är viktigt. Det är dessa värderingar som står bakom vårt kundlöfte "Kompetens som får värden att växa".

Professionell

Visar vi genom att vara lyhörda och att genom gedigen kompetens göra rätt saker och saker rätt samt uppträda förtroendeingivande.

Integritet

Visar vi genom att vara seriösa, pålitliga och värna såväl företagets som kundens självständighet.

Värdeskapande

Visar vi genom att samarbeta, sätta oss in i kundens behov och fokusera på att skapa mervärden.

Engagemang

Visar vi genom att ha en positiv attityd, vara uthålliga och alltid se möjligheter.

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.