Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

En färsk rapport och analys från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att marknaden för svenska skogsfastigheter är rekordstark. Rapporten, Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog, utges årligen och är den mest omfattande sammanställningen över den svenska skogsfastighetsmarknaden. 2021 fortsatte priserna på skogsmark att stiga över hela landet. Den största ökningen står norra Sverige för med en genomsnittlig uppgång på 17 procent medan landet som helhet ökade 10 procent.

Även transaktionsvolymen visar tydligt på ett ökat intresse för den svenska skogen, här ser vi en total ökning på 29 procent för riket och hela 45 procent i norra Sverige. Svefa noterar även att prisutvecklingen för skogsfastigheter som kan förvärvas av juridisk person fortsätter att utvecklas kraftigt. Tidigare har Götaland noterat de högsta premierna men nu har Mälardalen och Norra Sverige hämtat upp skillnaden och de största premierna noteras i Norra Sverige. Det begränsade utbudet tillsammans med jordförvärvslagens regelverk gör att dessa objekt är mycket eftertraktade av allt från skogsfonder och skogsbolag till lokala företagare eller pensionerade fastighetsutvecklare som gärna breddar ägandet till skogsfastigheter. ”Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket visar en uppgång om 10,1 procent under 2021. Högst har prisuppgången varit i Västernorrlands län med 30,2 procent följt av Jämtlands län och Östergötlands län med 28,8% respektive 16,4 procent” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk. Om Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog  är en årlig rapport som gavs ut första gången 2011. Rapporten är den mest omfattande publika genomgången av den svenska fastighetsmarknaden och innehåller analyser för samtliga län i Sverige och beskriver bedömda värden avseende den skogliga fastighetsmarknaden.

Svefas Skogsfastighetsindex och den bifogade tabellen är fri för publicering i samband med artikel om pressmeddelandet samt sedvanligt 
omnämnande av källa.

Svefas Skogsfastighetsindex och den bifogade tabellen är fri för publicering i samband med artikel om pressmeddelandet samt sedvanligt omnämnande av källa.

Paul Nord Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

Paul Nord Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

”Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket visar en uppgång om 10,1 procent under 2021. Högst har prisuppgången varit i Västernorrlands län med 30,2 procent följt av Jämtlands län och Östergötlands län med 28,8% respektive 16,4 procent”

Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

För mer information och kommentarer Paul Nord, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk, tel: 010-603 86 92 paul.nord@svefa.se Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05 johan.hopstadius@svefa.se