Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Svenska kyrkan fattade 2016 beslut i Kyrkomötet om att alla pastorat, inklusive församlingar som inte ingår i pastorat, ska ha en lokalförsörjningsplan med målsättningen att planen ska vara upprättad innan 2022. Men i dagsläget har endast 30 procent av pastoraten och församlingarna fastställda lokalförsörjningsplaner. Svefa har under hösten 2021 och våren 2022 arbetat med att upprätta en lokalförsörjningsplan och parallellt även en långsiktig underhållsplan för Danderyds församling.

Arbetet har bedrivits i projektform med Svefa som projektledare och där medarbetare i församlingen varit involverade under hela processen. Lokalförsörjningsplanen har beretts i kyrkorådet och dess fastighetsutskott. Svenska kyrkan har en över tusenårig byggnadshistoria och kulturarv att förvalta och många av kyrkans byggnader är helt unika som kulturbärare. Det innebär ett extra stort ansvar i förvaltningen av beståndet och gör det även särskilt utmanande att få kontroll på de underhållskostnader som är förknippade fastighetsägandet.    Henrik Engqvist, seniorkonsult på Svefa Förvaltningsrådgivning och som tidigare varit delaktig i de förarbeten som genomfördes av Svenska kyrkans nationella nivå till följd av beslutet i kyrkomötet, tillsammans med samtliga tretton stift säger ”Upprättandet av en långsiktig lokalförsörjning- och underhållsplan för Danderyds församlings lokaler är en viktig del i att effektivisera församlingens arbete och för att säkerställa att man har ändamålsenliga lokaler även framåt. Det yttersta målet med projektarbetet har varit att skapa förutsättningar för församlingen att kunna fokusera på sin grundläggande uppgift.” ”Med underhållsplanen, och därmed framtida kostnader för fastigheterna, på plats kan vi göra mer kvalificerade bedömningar och prioriteringar i arbetet med Lokalförsörjningsplanen”, säger Katarina Gunnarsson, kanslichef på Danderyds församling. Läs mer om Svefas arbete med Svenska kyrkan och ta del av Svefas råd för att utveckla en effektiv lokalförsörjnings- och underhållsplan på www.svefa.se/kunskap (https://svefa.se/kunskap/svefa-hjalper-svenska-kyrkan/)

Henrik Engqvist, Senior konsult, Svefa

Henrik Engqvist, Senior konsult, Svefa

”Upprättandet av en långsiktig lokalförsörjning- och underhållsplan för Danderyds församlings lokaler är en viktig del i att effektivisera församlingens arbete och för att säkerställa att man har ändamålsenliga lokaler även framåt. Det yttersta målet med projektarbetet har varit att skapa förutsättningar för församlingen att kunna fokusera på sin grundläggande uppgift.”

Henrik Engqvist, Seniorkonsult Svefa Förvaltningsrådgivning

”Med underhållsplanen, och därmed framtida kostnader för fastigheterna, på plats kan vi göra mer kvalificerade bedömningar och prioriteringar i arbetet med Lokalförsörjningsplanen.”

Katarina Gunnarsson, kanslichef på Danderyds församling

För mer information och kommentarer Sara Jacobsson, Affärsområdeschef, tel: 070-371 42 50 sara.jacobsson@svefa.se Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05 johan.hopstadius@svefa.se