Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

För att möta den ökande efterfrågan på Svefas tjänster och rådgivning avseende stadsutveckling har Svefa anställt Lena Eveby och Nils Paulsson som nya konsulter. 

Rekryteringarna görs för att möta kundernas efterfrågan på lokal närvaro, djup kunskap om de regionala fastighetsmarknaderna och förståelse för samspelet mellan kommunala förvaltningar och privata aktörer. Lena Eveby har 20 års erfarenhet av planering och utredning inom hållbar samhällsutveckling och mobilitet. Lena kommer närmast från en tjänst som Senior konsult på Sweco och har djup erfarenhet från uppdragsledning och koordinering av komplexa projekt med många olika privata, offentliga och statliga aktörer. Nils Paulsson har omfattande erfarenhet från bland annat Lantmäteriet av fastighetsbildning med specialistkunskap inom bland annat ledningsrätt och infrastrukturprojekt.  Nils kommer närmast från en tjänst som projektledare för utveckling av detaljplaner på exploateringsavdelningen inom Göteborgs Stads fastighetskontor.   Jörgen Hermansson, Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling säger i en kommentar: ”Jag är väldigt glad att Lena Eveby och Nils Paulsson har valt att komma till oss. De är, med sin gedigna erfarenhet av stadsutveckling i tidiga skeden, två mycket bra tillskott till våra professionella konsulter på Göteborgskontoret. Med rekryteringarna av Lena och Nils stärker vi vår kompetens inom både projektledning och avancerade fastighetsbildningsfrågor vilket både våra privata och offentliga kunder kommer att ha mycket nytta av.”

”Jag är väldigt glad att Lena Eveby och Nils Paulsson har valt att komma till oss. De är, med sin gedigna erfarenhet av stadsutveckling i tidiga skeden, två mycket bra tillskott till våra professionella konsulter på Göteborgskontoret. Med rekryteringarna av Lena och Nils stärker vi vår kompetens inom avancerade fastighetsbildningsfrågor vilket både våra privata och offentliga kunder kommer att ha mycket nytta av.”

Jörgen Hermansson, Affärschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

För ytterligare information och kommentarer Jörgen Hermansson, Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling tel: 010-603 87 93 e-mail: jorgen.hermansson@svefa.se Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05 e-mail: johan.hopstadius@svefa.se