Den första november 2021 tillträdde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden officiellt som huvudägare i Unobo som var ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. Affären, som var klar den 30 juni, omfattade 70 procent av bolaget. Unobos fastighetsbestånd bestod av bland annat cirka 5 400 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Inför bolagsförvärvet fick Svefa uppdraget att göra en marknadsvärdesbedömning för kreditgivning för cirka 100 fastigheter. Vi fick en pratstund med den ansvariga projektledaren och värderaren hos Svefa, Elenore Pellams om uppdraget.

 

Om projektet Uppdraget

 

I samband med den due diligence som alltid görs inför alla bolagsaffärer och förvärv så är det viktigt att man har en korrekt och rättvisande bedömning av marknadsvärdet för de fastigheter som ingår i en eventuell affär. För att kunna ta fram en så korrekt värdering som möjligt krävs att värderaren har både djup och gedigen marknads- och lokalkunskap så att de kan fatta välgrundade beslut. I just det här uppdraget som vi fick från Riksbyggen som spände över så många orter så var det särskilt viktigt med den lokala kännedomen och förankringen. Vilket vi på Svefa har tack vare vår rikstäckande organisation.

I uppdraget ingick:

 

Tillvägagångssätt Så tog vi oss an uppdraget

 

Riksbyggen valde Svefa tack vare vår unika kombination av erfarenhet av likande projekt, vår bredd av kompetenser samt att vi är den ledande fastighetsrådgivaren på marknaden med en rikstäckande organisation.

Utmaningar

Alla projekt är unika och har sina utmaningar. I det här uppdraget var det att det var en ambitiöst satt tidplan i kombination med antalet värderingsobjekt och flera olika konsulter involverade. Men det löste vi på ett bra sätt med hjälp av en tight dialog med både uppdragsgivarna och många avstämningsmöten.

 

 

 

Resultat Lokal förankring och kunskap ner på mikronivå skapade rätt förutsättningar

 

Riksbyggen var väldigt nöjda och såg nyttan med att vi har en lokal förankring och kunskap ända ned på micronivå kring de orter där fastigheterna var belägna. De uppskattade även vår förmåga att kunna leverera när det verkligen är tidskritiskt. Sedan affären genomfördes har Unobo fortsatt sin utvecklings- och tillväxtresa. Beståndet är idag 5650 lägenheter och det växer kontinuerligt med investeringar i nyproduktion.

 

Experttips Tänk på det här när det gäller komplexa värderingsuppdrag

 

  1. Välj rätt konsult med rätt kompetens! Driftnettot är lokalt, välj en konsult som kan den lokala marknaden, det vill säga: närproducerat är bra.
  2. Planera i tid. Att i god tid planera för uppdraget för att undvika onödig tidsbrist.
  3. Tydlig uppdragsbeskrivning. Viktigt att beskriva uppdragets förutsättningar och ge värderaren ett bra värderingsunderlag samt planera för en bra visning av fastigheten.


Elenore Pellams

Värdering & Analys

Kunduppdrag Så har vi hjälpt andra kunder

Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer
Lejonfastigheter

Kunduppdrag

Så hjäl­per Sve­fa Le­jon­fas­tig­he­ter att dri­va och för­val­ta Lin­kö­pin...

Läs mer Läs mer
Jernhusen

Kunduppdrag

Hur sä­ker­stäl­ler man att den tek­nis­ka drif­ten och för­valt­ning­en av S...

Läs mer Läs mer