Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

 

Svefas erfarna konsulter besitter både bred och djup kunskap inom samhällsbyggnads- & stadsutvecklingsprocessen. Vi får ofta förfrågningar från våra kunder om vi kan utbilda dem i frågor som rör specifika delar i processen. Här har vi samlat information om våra utbildningar, webbinarier och seminarier.

Svefa Utbildning

Här hittar du Svefas aktuella kurser & utbildningar

Utbildning

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.


Genomförda utbildningar

29 feb.

Svefa Webbinarium

Att implementera AFF-avtal

Webbinarium - AFF-avtal
30 jan.

Svefa Utbildning

Kan du tillräckligt om plan- och bygglovsprocessen?

Svefa Utbildning - Samhällsbyggnad
24 jan.

Svefa Lunchseminarium

Digitaliserad förvaltning i praktiken

Digitaliserad förvaltning i praktiken
23 jan.

Svefa Utbildning

Vad är din roll som exploateringsingenjör i en mindre kommun?

Svefa Utbildning - Exploatering
07 dec.

Svefa Utbildning

Exploateringsavtal, markanvisningar och exploateringsekonomi

https://share.hsforms.com/173dOU6cXS6SSUF_5JCFKXg5bziq
28 nov.

Svefa Utbildning

Fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar

Fastighetsbildningar och lantmäteriförrättning
28 nov.

Svefa Utbildning

Kan du tillräckligt om plan- och bygglovsprocessen?

https://share.hsforms.com/1vf-h2vlhS1icgbo7mcyD_w5bziq
23 nov.

Svefa Utbildning

Att lyckas med exploateringsprojekt

https://share.hsforms.com/1PSkRCf70SjWhUJnmAqWXpA5bziq
22 nov.

Svefa Utbildning

Arrende och andra former av markupplåtelse

https://share.hsforms.com/1eanwLYCKRimVrd71N9KE6g5bziq
24 okt.

Svefa Utbildning

Ersättning och värdering vid markåtkomst & intrång i tätortsmiljö

ersättning och värdering
10 okt.

Svefa Webbinarium

Nyhet - Möjlighet att ändra andelstal i samfällighetsförening

Wbbinarium - 43a AL

Fler nyheter

Video | 2023-09-19

Svefa Webbinarium - Mark för vård, skola och omsorg - strategiska markförvär...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer

Video | 2023-06-12

Svefa Webbinarium - Jordförvärvslagen, tillstånd och undantag

Läs mer Läs mer