Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

 

Svefas erfarna konsulter besitter både bred och djup kunskap inom samhällsbyggnads- & stadsutvecklingsprocessen. Vi får ofta förfrågningar från våra kunder om vi kan utbilda dem i frågor som rör specifika delar i processen. Här har vi samlat information om våra utbildningar, webbinarier och seminarier. Här hittar du hela vårt kursutbud samt mer information om kursernas innehåll.

Aktuella kurser, utbildningar och webbinarier.

29 feb.

Svefa Webbinarium

Att implementera AFF-avtal

Webbinarium - AFF-avtal
20 mars

Svefa Utbildning

Arrende och andra former av markupplåtelse

Svefa Utbildning - Juridik
17 apr.

Svefa Utbildning

Praktisk hyresjuridik

Svefa Utbildning - Praktisk hyresjuridik
18 apr.

Svefa Utbildning

Att lyckas med exploateringsprojekt

Svefa Utbildning - Samhällsbyggnad

Svefa Utbildning

Exploateringsavtal, markanvisningar och exploateringsekonomi

Svefa Utbildning - Samhällsbyggnad

Svefa Utbildning

Fastighetsutbildning och lantmäteriförrättningar i praktiken

Svefa Utbildning - Samhällsbyggnad

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.


Genomförda utbildningar

30 jan.

Svefa Utbildning

Kan du tillräckligt om plan- och bygglovsprocessen?

Svefa Utbildning - Samhällsbyggnad
24 jan.

Svefa Lunchseminarium

Digitaliserad förvaltning i praktiken

Digitaliserad förvaltning i praktiken
23 jan.

Svefa Utbildning

Vad är din roll som exploateringsingenjör i en mindre kommun?

Svefa Utbildning - Exploatering
07 dec.

Svefa Utbildning

Exploateringsavtal, markanvisningar och exploateringsekonomi

https://share.hsforms.com/173dOU6cXS6SSUF_5JCFKXg5bziq
28 nov.

Svefa Utbildning

Fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar

Fastighetsbildningar och lantmäteriförrättning
28 nov.

Svefa Utbildning

Kan du tillräckligt om plan- och bygglovsprocessen?

https://share.hsforms.com/1vf-h2vlhS1icgbo7mcyD_w5bziq
23 nov.

Svefa Utbildning

Att lyckas med exploateringsprojekt

https://share.hsforms.com/1PSkRCf70SjWhUJnmAqWXpA5bziq
22 nov.

Svefa Utbildning

Arrende och andra former av markupplåtelse

https://share.hsforms.com/1eanwLYCKRimVrd71N9KE6g5bziq
24 okt.

Svefa Utbildning

Ersättning och värdering vid markåtkomst & intrång i tätortsmiljö

ersättning och värdering
10 okt.

Svefa Webbinarium

Nyhet - Möjlighet att ändra andelstal i samfällighetsförening

Wbbinarium - 43a AL

Fler nyheter

Video | 2023-09-19

Svefa Webbinarium - Mark för vård, skola och omsorg - strategiska markförvär...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer

Video | 2023-06-12

Svefa Webbinarium - Jordförvärvslagen, tillstånd och undantag

Läs mer Läs mer