Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

 

Svefas erfarna konsulter besitter både bred och djup kunskap inom samhällsbyggnads- & stadsutvecklingsprocessen. Vi får ofta förfrågningar från våra kunder om vi kan utbilda dem i frågor som rör specifika delar i processen. Här har vi samlat information om våra utbildningar, webbinarier och seminarier. Här hittar du mer information om kursernas innehåll.

Läs mer och anmäl dig via länkarna nedan.

07 dec.

Svefa Utbildning

Exploateringsavtal, markanvisningar och exploateringsekonomi

https://share.hsforms.com/173dOU6cXS6SSUF_5JCFKXg5bziq
23 jan.

Svefa Utbildning

Vad är din roll som exploateringsingenjör i en mindre kommun?

https://share.hsforms.com/1vnX8ZlatTOmrZwx2UBscdw5bziq
10 okt.

Svefa Webbinarium

Nyhet - Möjlighet att ändra andelstal i samfällighetsförening

Wbbinarium - 43a AL
24 okt.

Svefa Utbildning

Ersättning och värdering vid markåtkomst & intrång i tätortsmiljö

ersättning och värdering
22 nov.

Svefa Utbildning

Arrende och andra former av markupplåtelse

https://share.hsforms.com/1eanwLYCKRimVrd71N9KE6g5bziq
23 nov.

Svefa Utbildning

Att lyckas med exploateringsprojekt

https://share.hsforms.com/1PSkRCf70SjWhUJnmAqWXpA5bziq
28 nov.

Svefa Utbildning

Kan du tillräckligt om plan- och bygglovsprocessen?

https://share.hsforms.com/1vf-h2vlhS1icgbo7mcyD_w5bziq
28 nov.

Svefa Utbildning

Fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar

Fastighetsbildningar och lantmäteriförrättning

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler nyheter

Video | 2023-09-19

Svefa Webbinarium - Mark för vård, skola och omsorg - strategiska markförvär...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer

Video | 2023-06-12

Svefa Webbinarium - Jordförvärvslagen, tillstånd och undantag

Läs mer Läs mer