Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

När kan en juridisk person förvärva jord- och skogsbruksmark och hanteras frågan olika hos olika Länsstyrelser?

Den 15 april 2023 ändrades Jordförvärvslagen. Ändringens huvudsakliga syfte är att förhindra juridiska personer att, från fysiska personer, förvärva lantbruksegendom som är avsedd för jord- eller skogsbruk utan att jordförvärvslagens bestämmelser blir tillämpliga. Detta sker bl.a. genom en breddning av definitionen av lantbruk i lagen.

Detta får effekter för juridiska personer som avser förvärva sådan mark som omfattas av jordförvärvslagens nya definition och påverkar tidpunkten för när förvärv av lantbruksegendom är möjlig. För förvärv som är gjorda innan ändringen trädde i kraft gäller fortsatt de äldre bestämmelserna.

Här är inspelningen från det intressanta och utbildande webbinarium där Svefas konsult Nils Paulsson gick igenom frågor kring lagändringen samt grunder för tillstånd och undantag.

Webbinariet modererades av Jennie Gavér, seniorkonsult och Lantmätare.

Efter att ha sett webbinariet kommer du att ha kunskap om:

Ladda ned presentationen från webbinariet här

Vill du veta mer om Jordförvärvslagen?

Jennie Gavér Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 07

jennie.gaver@svefa.se

Göteborg

Fler nyheter

Artikel | 2023-02-20

Svefa tipsar: Har du betalat för mycket för en lantmäteriförrättning?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-29

Nyheter och fastighetsrättsliga avgöranden i MÖD och HD

Läs mer Läs mer