Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Håll­bar­het

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Svefa stöder FN:s definition av hållbarhet och hållbar utveckling: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

För Svefa är ett hållbart samhälle ett samhälle där de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) tillåts samspela och stötta varandra. Hållbarhet är en del av Svefas DNA och värdegrund.

Så arbetar vi med de Globala målen för hållbar utveckling

För att nå målen behöver de tolkas och omsättas till praktisk handling. För oss på Svefa betyder det att vi använder oss av målen som ett verktyg för att hjälpa oss att framtidssäkra vår egen verksamhet och de uppdrag som vi utför eller deltar i.

Svefas breda verksamhet berör de flesta av hållbarhetsmålen, men vårt huvudfokus är där vi direkt kan vara med och bidrar eller påverkar: Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och Jämställdhet. De används som en ledstjärna för att driva hållbarhetsarbetet framåt inom Svefa. Utöver de tre utvalda målen arbetar respektive affärsområde även aktivt med fler av de globala målen för hållbar utveckling.  

Praktiskt innebär det att vi i samråd och tillsammans med kunder, samarbetspartners och lokalsamhället aktivt arbetar med att tillvarata dessa frågor när vi planerar och genomför projekt. 

Hur åstadkommer vi på Svefa detta?

Svefas rådgivning ska främja kundens hållbarhetsarbete genom aktiv rådgivning. Vi ser till att våra kunders projekt blir verklighet och bidrar genom att hjälpa kunden i sin kravställning som beställare, utförare och utvecklare. 

Svefa samarbetar mellan affärsområdena och utvecklar kontinuerligt hållbarhetsarbetet inom organisationen genom aktiv kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. 

Med stöd av Svefas riktlinjer för hållbarhet arbetar vi ständigt med förbättringar och utveckling av hållbarhetsarbetet och strävar efter att vara en god förebild inom branschen. 

Vill du veta mer om Svefas arbete med Hållbarhet?

Sara Jacobsson Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning och Hållbarhetsansvarig

010-603 87 49

sara.jacobsson@svefa.se

Stockholm