Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Kva­li­tet och mil­jö

 

Vår syn på kvalitet och miljö skapar mervärde för dig som kund. Svefa AB är certifierade i enlighet med standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitets- och miljöarbetet bedrivs inom ramen för vårt integrerade ledningssystem med intern och extern kontroll och revision.

Vår kvalitets och miljöpolicy

Vi ska genom vår professionalitet, integritet och engagemang vara värdeskapande som fastighetskonsulter. Vi ska målinriktat arbeta för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet samt minska vår negativa påverkan på miljön, och säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på oss. Vid utförande av våra tjänster ska vi sträva efter att belysa förutsättningar att skydda miljön och själva successivt förbättra vår miljöprestanda.

Nöjda kunder

För att säkerställa kundnöjdheten och skapa mer precision i vårt förbättringsarbete genomförs kontinuerligt kundattitydundersökningar hos ett urval av kunder inom olika segment.

Den senast genomförda undersökningen visar att vi lever upp till kundernas krav och förväntningar i stor utsträckning. Det är en sporre för oss att utveckla oss och bli ännu bättre än så!

Svefas ISO Certifikat

Vill du veta mer om Svefas Kvalitets- och miljöarbete?

Niklas Lundberg Affärsutvecklingschef Skog & Lantbruk

010-603 86 80

niklas.lundberg@svefa.se

Stockholm

Sara Jacobsson Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning och Hållbarhetsansvarig

010-603 87 49

sara.jacobsson@svefa.se

Stockholm