Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Rapporten Svensk Fastighetsmarknad 2023, som fastighetsrådgivaren Svefa publicerar idag, avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden konstaterar att utvecklingen på både regional och riksnivå är dyster. Av de 24 delmarknader som Svefa analyserat är det bara Malmö, Helsingborg, Stockholm, Lund och Eskilstuna som förbättrar sina indexresultat.

Malmö ökar från 52 till 55 poäng vilket kan jämföras med Stockholm som ökar från 76 till 78 poäng. Umeå, som var förra årets klättrare, tappar hela 8 poäng i Svefas Fastighetsindex och faller från plats 4 (2022) till plats 8. Rapporten är en genomgång av 24 olika orter och analys av fastighetsmarknadens olika segment på riks- och lokalnivå. Svefas Fastighetsindex omfattar även hållbarhetsparametrar och temat för vårens utgåva handlar om hållbarhet, finansiering, grön omställning och driftnettots återkomst. Svefa konstaterar i årets rapport att marknaden för tillfället är kall och dyster. Enligt Svefa tyder få indikatorer på att Riksbanken trots upprepade räntehöjningar lyckas kontrollera inflationen som fortsatt är mycket hög. De ökande kapital- och byggkostnaderna, osäkerheten på marknaden och de avvaktande bostadsköparna har gjort att aktiviteten på fastighetsmarknaden nästan avstannat helt. ”Vi kan tyvärr konstatera att det marknadsscenario som vi förutspådde i förra årets rapport blivit verklighet. Men, med det sagt så finns det fortfarande möjligheter till att göra långsiktigt goda affärer. Ett av de geografiska områdena med störst möjligheter är norra Sverige därför har vi i årets rapport skrivit om de industri- och infrastruktursatsningar som kommer att göras i Norrbotten och Västerbotten” säger Mikael Lundström, Vd Svefa Den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad 2023” finns att ladda ned på: www.svefa.se (https://www.svefa.se/kunskapsbank) Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad 2023 Svefas rapport Svensk Fastighetsmarknad gavs ut första gången hösten 2009. En publikation som ger en glimt av Svefas unika marknadskännedom. Rapporten innehåller analyser och data för de mest intressanta fastighetssegmenten i Sverige och årets rapport avser bedömda nivåer i april 2023.

”Vi kan tyvärr konstatera att det marknadsscenario som vi förutspådde i förra årets rapport blivit verklighet. Men, med det sagt så finns det fortfarande möjligheter till att göra långsiktigt goda affärer. Ett av de geografiska områdena med störst möjligheter är norra Sverige därför har vi i årets rapport skrivit om de industri- och infrastruktursatsningar som kommer att göras i Norrbotten och Västerbotten”

Mikael Lundström, vd Svefa

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm