För att möta kundernas ökande efterfrågan på kvalificerad juridisk rådgivning förstärker Svefa sitt juristteam genom att rekrytera Soheil Farhoudi som seniorrådgivare.

Svefa har lång erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa offentliga aktörer, privata bolag och fastighetsägare i komplexa affärssituationer. I samband med dessa uppdrag efterfrågar kunderna i allt högre grad kvalificerad juridisk rådgivning. Rekryteringen av Soheil Farhoudi görs för att möta den ökade efterfrågan och är en del i den strategiska tillväxtplanen för Svefas juristteam. ”Svefas juristteam har lång erfarenhet av att hjälpa offentliga aktörer, privata bolag och fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa uppdrag och har stor kunskap kring hur man bäst går till väga i olika situationer för att uppnå sina mål” säger Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling. ”Jag är mycket glad över att få hälsa Soheil Farhoudi välkommen till vårt team. Han kommer, med sin gedigna erfarenhet och kompetens av komplexa juridiska ärenden, att vara ett mycket bra tillskott till Svefa” säger Fabian Gabrielsson, Affärsutvecklingsansvarig Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling. Soheil Farhoudi är en erfaren exploaterings och entreprenadjurist. Han kommer närmast från en tjänst som jurist på Nacka kommun med fokus på exploaterings- och entreprenadjuridik, men har även tidigare erfarenhet från domstolsarbete. Soheil Farhoudi har tillträtt sin tjänst.

”Svefas juristteam har lång erfarenhet av att hjälpa offentliga aktörer, privata bolag och fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa uppdrag och har stor kunskap kring hur man bäst går till väga i olika situationer för att uppnå sina mål.”

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

”Jag är mycket glad över att få hälsa Soheil Farhoudi välkommen till vårt team. Han kommer, med sin gedigna erfarenhet och kompetens av komplexa juridiska ärenden, att vara ett mycket bra tillskott till Svefa”

Fabian Gabrielsson, Affärsutvecklingsansvarig Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling.

Helena Dalhamn Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28

helena.dalhamn@svefa.se

Stockholm