Svefa fortsätter att ta marknadsandelar på marknaden för värdering och analys. Därför förstärker Svefa Värdering & Analys sin organisation genom att rekrytera Katharina Lindskog som seniorkonsult inom fastighetsvärdering. Svefa har under våren och sommaren dessutom anställt ytterligare sex nya värderare till kontoren i Göteborg, Norrköping och Örebro. Med totalt 70 värderare från Malmö i söder till Luleå i norr är Svefa störst i Sverige inom fastighetsvärdering

Svefa har med sin unika position, storlek och sina erfarna och kompetenta konsulter utvecklat ett unikt erbjudande inom fastighetsvärdering. Med rekryteringen av Katharina Lindskog vässar Svefa erbjudandet ytterligare genom att tillföra djup kompetens och erfarenhet från den privata fastighetsägarsidan. Under våren och sommaren har Svefa dessutom förstärkt sin lokala närvaro med att rekrytera ytterligare tre värderare med placering i Göteborg, två värderare till Örebro och en värderare till Svefas Norrköpingskontor. Rekryteringarna innebär att Svefa med sina totalt 70 värderare är störst i Sverige.  ”Jag är mycket glad över att få hälsa Katharina Lindskog välkommen till Svefa. Hennes erfarenhet och djupa kompetens inom fastighetsvärdering och analys kommer att innebära att vårt team inom fastighetsvärdering blir ännu mer spetsigt. Med rekryteringen av Katharina och de lokala rekryteringarna av värderare till Göteborg, Norrköping och Örebro befäster vi vår position som Sveriges största fastighetsvärderare," säger Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys. Katharina Lindskog är utbildad civilingenjör inom lantmäteri vid KTH. Hon har tidigare erfarenhet från HSB Stockholm och DTZ (nuv. Cushman & Wakefield) och kommer närmast från en tjänst som analytiker på Vasakronan. Katharina har redan tillträtt sin tjänst.

”Vi ser en stor och ökande efterfrågan över hela landet på våra värderingstjänster. Därför är det extra roligt att välkomna våra nyaste kollegor som vi är övertygade om kommer att bidra till Svefas framgång. Vi kommer att fortsätta att stärka teamet ytterligare med fler rekryteringar inom bland annat rättsekonomi och intrångsvärdering.”

Jan Tärnell, Affärsområdeschef Värdering & Analys

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm