Nu tar Svefa nästa steg i sin offensiva tillväxtsatsning och utveckling av sitt erbjudande inom strategisk stadsutveckling genom att rekrytera Maria Börtemark till en ny roll som affärsutvecklingsansvarig Stadsutveckling. Rekryteringen görs för att möta marknadens efterfrågan på högt kvalificerad och erfaren kompetens inom stadsbyggnad.   

Svefa har, med sin unika position och erfarna konsulter med specialistkompetenser, utvecklat en effektiv helhetsmodell för strategisk stadsutveckling. Modellen innebär att tidigt identifiera affären för alla inblandade parter som berörs av stadsutvecklingen och säkerställa värdeskapande under samtliga skeden. Rekryteringen av Maria Börtemark, som har lång erfarenhet samt djup och bred kompetens inom stadsutveckling, stämmer väl in med vad Svefa anser vara viktigt för att driva god stadsbyggnad. Maria kommer att utveckla Svefas stadsutvecklingserbjudande och leda stadsutvecklingsgruppens arbete. ”Jag är mycket glad över att få hälsa Maria Börtemark välkommen till Svefa. Hennes erfarenhet, ledarskap och kompetens kommer att innebära vårt team för strategisk stadsutveckling lyfts till en nivå som väldigt få på marknaden kan matcha”, säger Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling. ”Det är fantastiskt spännande och roligt att få möjligheten att fortsätta utveckla ett starkt erbjudande tillsammans med ett kompetent och skickligt stadsutvecklingsteam. Tillsammans med kunderna kommer vi att leverera framgångsrika, hållbara stadsutvecklingsprojekt som en viktig del av utvecklingen av framtidens stadsbyggnad”, säger Maria Börtemark, tillträdande affärsutvecklingsansvarig Svefa Stadsutveckling. Maria Börtemark är mycket erfaren och kompetent inom strategisk stadsutveckling. Hon är både civilingenjör KTH inom fastighetsekonomi och civilekonom från Stockholms universitet. Maria har erfarenhet från TAM Hood, VD för Strategisk Arkitektur och kommer närmast från en tjänst som VD för AB Borätt/Seniorgården AB. Maria Börtemark tillträder sin tjänst den 7 november.

”Jag är mycket glad över att få hälsa Maria Börtemark välkommen till Svefa. Hennes erfarenhet, ledarskap och kompetens kommer att innebära vårt team för strategisk stadsutveckling lyfts till en nivå som väldigt få på marknaden kan matcha”

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

”Det är fantastiskt spännande och roligt att få möjligheten att fortsätta utveckla ett starkt erbjudande tillsammans med ett kompetent och skickligt stadsutvecklingsteam. Tillsammans med kunderna kommer vi att leverera framgångsrika, hållbara stadsutvecklingsprojekt som en viktig del av utvecklingen av framtidens stadsbyggnad”

Maria Börtemark, tillträdande affärsutvecklingsansvarig Svefa Stadsutveckling

Helena Dalhamn Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28

helena.dalhamn@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm