Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, växer kraftigt på marknaden för värdering och analys. Därför förstärker Svefa Värdering & Analys sin organisation genom att rekrytera fem nya konsulter till kontoren i Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro.

Nyrekryteringarna görs för att möta den stora efterfrågan på Svefas värderingstjänster. Till Svefas kontor i Malmö ansluter Arvid Svahn som närmast kommer från Lantmäteriet, där han bland annat arbetat med rättsekonomiska värderingar. I Norrköping förstärks organisationen med Erik Lenne som har en bakgrund inom fastighetsekonomi och fastighetstaxering, senast från egen konsultverksamhet men dessförinnan 6 år inom Klövern. Till Svefas kontor i Stockholm ansluter Nathalie Andersson och Louise Melander båda två kommer direkt från avslutade studier på KTH. Emma Åkesson börjar i augusti på Svefas Örebrokontor. Hon är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och kommer närmast från en tjänst på Miljökontoret Örebro kommun.   Dessa rekryteringar kommer att följas av fler inom bland annat områdena värdering, rättsekonomi och intrångsvärdering.   

”Vi ser en stor och ökande efterfrågan över hela landet på våra värderingstjänster. Därför är det extra roligt att välkomna våra nyaste kollegor som vi är övertygade om kommer att bidra till Svefas framgång. Vi kommer att fortsätta att stärka teamet ytterligare med fler rekryteringar inom bland annat rättsekonomi och intrångsvärdering.”

Jan Tärnell, Affärsområdeschef Värdering & Analys

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm