Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Hållbarhet och den gröna omställningen är den viktigaste frågan som investerare måste förhålla sig till idag. Professionellt förvaltade skogsportföljer kan ge investerare potential för konkurrenskraftig riskjusterad avkastning, samtidigt som de ger attraktiva miljöfördelar. På lång sikt har skogsmark genomgående presterat bra jämfört med andra reala tillgångar.  Svefa anlitades för att bistå GreenGold med värdering av deras diversifierade skogsportfölj på de sju marknader där de verkar.

Om projektet Uppdraget

 

GreenGold är ett renodlat skogsföretag som investerar direkt i skogsfastigheter på den europeiska marknaden. Företaget och innehaven är unika och omfattar över 76 000 hektar skogsmark i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Storbritannien. Skogsfastighetsvärderingen och analysen av sju europeiska skogsmarknader, där Svefas experter tagit fram landspecifika prisutvecklingstrender och genomfört en värdebedömning baserat på en "comparable sales"-ansats av varje enskilt land, är unik i sitt slag.

I uppdraget ingick:

Tillvägagångssätt Så tog vi oss an uppdraget

 

GreenGold har en en strikt värdebaserad investeringsverksamhet, vilket innebär att varje fastighet ska addera värde på egna meriter, även om synergier och passform med existerande innehav också eftersträvas.

Det som gör GreenGold unika är att de investerar direkt i skogsfastigheter och är helt oberoende med ett evigt ägarperspektiv. De är 100 procent fokuserade på råvaran, skog och skogsmark. GreenGold har dessutom en unik finansiell ställning genom att vara helt obelånade. Det i kombination med en slimmad organisation, och att ledning och nyckelpersoner är betydande aktieägare, innebär att de är unika bland institutionella skogsägare.

Utmaningar

Lösning

Svefa utvecklade en analytisk metod som kombinerade skrivbords- och fysisk värdebedömning av de enskilda innehaven för att kartlägga marknaderna, ta fram landsspecifika prisutvecklingstrender samt belysa de sammantagna portföljeffekterna. 

Resultat Korrekt, stringent och transparent värdering lyfter portföljen

 

När det gäller sådana komplexa uppdrag som att värdera skogsfastighetsinnehav så är det av största vikt, och av avgörande betydelse, att man har erfarenhet, metodik och system som möjliggör en korrekt värdering.

När det gäller skogsfastighetsvärderingen och analysen av de sju europeiska marknader där GreenGold verkar så är de landsspecifika prisutvecklingstrender och värdebedömningen av varje enskilt land unik i sitt slag.

Resultatet visar bland annat att marknadsvärderingen av ett enskilt innehav påverkas positivt av de portföljeffekter som uppstår genom ett strategiskt allokerade placeringar i flera länder.

Det innebär enligt Svefa att om GreenGolds samlade fastighetsbestånd skulle erbjudas till marknaden finns fördelar hänförliga till aggregeringen av den paneuropeiska landsinnehaven.

Dessa mervärden är främst kopplade att ett diversifierat skogsinnehav som är aktivt förvaltat av bolagets egna skogsförvaltare minskar de biologiska riskerna samt kostnaden och tiden det skulle ta att bygga upp en motsvarande portfölj.

Läs mer om GreenGold på greengold.se

”Svefa är en seriös aktör med bra renommé, i dagsläget har vi ett flerårigt samarbete med dem och de har lärt känna oss och våra fastigheter samt de olika marknader där vi verkar, vilket skapar förtroende.”

Gustaf Wetterling, CFO, GreenGold AB

Experttips Svefas tips

  1. Lorem ipsum
  2. Lorem ipsum
  3. Lorem ipsum
  4. Använd en rådgivare med kompetens och erfarenhet av skogsfastighetsvärdering. Svefa är den marknadsledande och största aktören inom skogsfastighetsvärdering.

Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2024

Här är Sveriges mest omfattande analys av den svenska skogsfastighetsmarknaden


Niklas Lundberg

Affärsutvecklingschef Skog & Lantbruk

Kunduppdrag Så har vi hjälpt andra kunder

Lejonfastigheter

Kunduppdrag

Så hjäl­per Sve­fa Le­jon­fas­tig­he­ter att dri­va och för­val­ta Lin­kö­pin...

Läs mer Läs mer
Signify

Kunduppdrag

Så hjälpte Svefa världens ledande belysningsföretag att få sin drömlokal

Läs mer Läs mer
Riksbyggen - Unobo

Kunduppdrag

Hur sä­ker­stäl­ler man att mark­nads­vär­det är rätt­vi­san­de när fas­tig­h...

Läs mer Läs mer