Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Som världsledande inom belysning för företag och konsumenter, är frågan om vilka armaturer som sitter i de kontorslokaler man valt av avgörande betydelse. Signify är nummer ett inom traditionell belysning, LED och ansluten belysning. Därför låg frågan om att bara ha egna armaturer i lokalerna högt på dagordningen när de sökte nya och mer ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Svefas experter inom Svefa Corporate Solutions representerade Signify genom hela processen från hyresförhandling till genomförande av flyttprojektet och inflyttning i lokalen. 

Om projektet Uppdraget

Signify, som är en avknoppning från Philips, var dels ”inneboende” i andra hand i Philips dåvarande lokaler. Dels var lokalerna i sig för små och inte ändamålsenliga. De ville helt enkelt flytta till något eget och som även kunde spegla deras varumärke. Då vi från Svefa Corporate Solutions kom in tidigt i processen kunde vi hjälpa till både med att hitta ändamålsenliga lokaler, sköta förhandlingen med den nya hyresvärden och projektleda flyttprojektet.

Signify ville att de nya lokalerna skulle ligga nära där de satt i Kista då de gillar områdets utformning, sammansättning och det geografiska läget nära Arlanda. Det är väldigt vanligt att företag önskar sitta kvar så nära den gamla adressen för att minska omställningen för personalen. Men det önskemål som gjorde den här flytten unik var att de ville installera sina egna produkter i stället för de armaturer som fastighetsägaren tänkt installera i lokalen.

I och med att de arbetar med professionell belysning och är världsledande inom kontorsbelysning så ville de så klart att det bara skulle vara deras egna produkter som var installerade i lokalerna. De har ett show room inom kontoret men nu när deras produkter ersatt alla andrar belysning är egentligen hela kontoret ett show room för deras banbrytande lösningar.

I uppdraget ingick:

Tillvägagångssätt Så tog vi oss an uppdraget

I och med att Signify arbetar med professionell belysning och är världsledande inom kontorsbelysning så var ett av deras krav att det bara skulle vara deras egna produkter som var installerade i lokalerna. 

Utmaningar

Att en hyresgäst vill att det enbart ska vara deras egna armaturer som är installerade i lokalerna är en väldigt ovanlig begäran. Det innebar att det krävdes förhandlingar med hyresvärden, Kungsleden för att hitta en lösning som fungerade för båda parterna.

Så löste Svefa det ovanliga önskemålet
Genom att ha en tät, konstruktiv och väldigt bra dialog med hyresvärden, Kungsleden, kunde vi hitta en unik lösning. Lösningen innebar att Kungsleden inte installerade deras standardprodukter utan gav Signify ett investeringsbidrag istället och samtidigt fick Signify installera och bekostade belysningen själva.

Alla var glada och nöjda med resultatet, helt enkelt win-win för alla.

Resultat Lokaler som både bygger varumärke och stöttar sälj

Det nya lokalerna bekräftar verkligen att Signify och Signifys produkter är ledande i sin bransch när man besöker deras nya kontor.

De har installerat sina senaste tekniska lösningar med tex ”wifi” men kopplat till ljus, alltså att internetsignalen transporteras mellan belysningsarmaturen och datorn. Det gör signalen helt säker och den stör inte andra signaler vilket bland annat flygbolag ser positivt på då de kan leverera ett bättre internet för resenärerna.

Signify har även takarmaturer som heter NatureConnect, de ger en känsla av att det är takfönster och att vilken mörk yta som helst kan upplevas som en takvåning med fri sikt mot himlen.

Luft i lokaler har alltid varit ett problem vid t ex stora möten som sker sällan, Signifys produkter känner av hur många som går in i lokalen, vart de tar vägen och kan tidigt berätta för fastighetens styrsystem att mer luft kommer behövas i ett mötesrum.

”Genom att ha en tät, konstruktiv och väldigt bra dialog med hyresvärden, Kungsleden, kunde vi hitta en unik lösning. Lösningen innebar att Kungsleden inte installerade deras standardprodukter utan gav Signify ett investeringsbidrag istället och samtidigt fick Signify installera och bekostade belysningen själva. Alla var glada och nöjda med resultatet, helt enkelt win-win för alla.”

Johan Wallin, Svefa Corporate Solutions

Experttips Svefas 4 bästa råd till er som funderar på att byta lokal

Det finns mycket att tänka på men här är fyra tips för att utnyttja möjligheten med en lokalflytt

  1. Se över era befintliga hyresavtal för att få kontroll över förutsättningarna. Ta hjälp om ni inte är vana vid hyresavtal.
  2. Tänk igenom vilka krav, behov och önskemål ni har på era nya "drömlokaler"
  3. Tänk inte bara på vad vi behöver just nu, försök att tänka vad vi behöver nu och inom 5 år.
  4. Ta in extern specialistkompetens tidigt.
    Genom att Signify tog hjälp av oss fick de en helhetslösning för processen med lokaljakt, hyresförhandling och projektledning av flytten. Därigenom kunde de fokusera på sin verksamhet.


Johan Wallin

Hyresgästrådgivning

Kunduppdrag Så har vi hjälpt andra kunder

Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer
Lejonfastigheter

Kunduppdrag

Så hjäl­per Sve­fa Le­jon­fas­tig­he­ter att dri­va och för­val­ta Lin­kö­pin...

Läs mer Läs mer
Lunds Domkyrka

Kunduppdrag

Hur ska­par man värl­dens främs­ta forsk­nings- och in­no­va­tions­mil­jö och...

Läs mer Läs mer