Den 19 maj presenterades årets rapport Svensk Fastighetsmarknad 2022 på Svefadagen. Rapporten är en genomgång av 24 olika orter och analys av fastighetsmarknadens olika segment på riks- och lokalnivå. Temat för vårens utgåva är hållbarhet och nytt för i år att Svefas index över den svenska fastighetsmarknaden, Svenskt Fastighetsindex, nu även omfattar hållbarhetsparametrar.

Pandemin är ”över” men nu syns nya, mörka moln på himlen. Krig, energi- och bränslepriser på rekordnivåer, stigande inflation och räntor ger kraftigt ökande byggkostnader och fortsatt osäkerhet

De senaste åren har, trots osäkerhet och tal om att ”toppen är nådd”, fastigheter fortsatt att leverera rekordavkastning och transaktionsmarknaden har presterat på en hög nivå. Men nu verkar det som om trenden har vänt. Inflationen har tagit fart och den svenska Riksbanken har både höjt styrräntan och aviserat att fler höjningar är att vänta.

Svensk Fastighetsmarknad våren 2022

”Att vi kommer att få se högre inflations- och räntenivåer än vad vi vant oss med de senaste 10–12 åren verkar vara ett faktum. Det ger inte minst den amerikanska centralbankens räntehöjning en fingervisning om. De stigande kostnaderna och ränteläget innebär att marknadsläget både ser osäkert ut och är utmanande för investerare.”

Mikael Lundström, VD Svefa

Svefa har producerat rapporten Svensk Fastighetsmarknad sedan 2009 och årets rapport visar tydligt var någonstans i Sverige investerarintresset är som störst och vilken delmarknad som har de största utmaningarna. Rapporten är nog den mest intressanta hittills givet de olika marknadsförutsättningar som finns i delsegmenten. Men också på grund av att vi har utvecklat vårt index, Svefas Fastighetsindex, med att inkludera även hållbarhetsparametrar som tar hänsyn både till social och miljömässighållbarhet.

I den här utgåvan av Svensk Fastighetsmarknad belyser vi både affärsmöjligheter samt risker och utmaningar. Rapporten ger er som läsare en unik inblick i 24 delmarknader och vi delar med oss av våra insikter om dessa.

 

Svefa Fastighetsindex 2022

Kommun 2022 2021 2020 2019 2018
1. Stockholm 76 86 86 87 88
2. Göteborg 66 72 71 71 70
3. Uppsala 61 59 62 63 68
4. Umeå 60 51 54 54 58
5. Jönköping 58 56 54 54 54

Ladda ner den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad 2022”

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Fler nyheter

Webbinarium | 2022-05-19

Svefadagen 2022

Läs mer Läs mer

Rapport | 2022-05-19

Nu är vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad 2022 här

Läs mer Läs mer

Rapport | 2022-09-19

Säkerhetsklassad verksamhet i fastigheten? Här är 5 tips för en säker upphand...

Läs mer Läs mer