Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

 

Svefa har nyligen som en av 12 leverantörer vunnit ett ramavtal för en inköpsorganisation som heter Sinfra. Genom Sinfra får Svefa tillgång till 520 olika medlemsföretag inom framför allt sektorerna VA, El & Fiber och Värme & Kyla.  Kontraktsvärdet har av Sinfra bedömts till 100 mkr över 4-årsperioden.

Fördelen med ramavtalet för medlemsföretagen är att de enkelt kan beställa och avropa tjänster från Svefa utan att behöva göra en egen upphandling. Svefa är kvalificerade inom ett flertal tjänster inom markåtkomst som t ex alla typer av värderingstjänster, fastighetsjuridik, markförhandling mm.

Läs mer om SINFRA och deras medlemmar här

Om Sinfra
Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med verksamheten är att förse medlemmarna med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sinfras vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Sinfra skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Behöver du rådgivning och experthjälp?

Kontaktperson

Niklas Lundberg

Affärsutvecklingschef Skog & Lantbruk

Fler nyheter

Artikel | 2022-09-19

Så hjälpte Svefa GreenGold Group att värdera 30 000 hektar skog i 7 olika länder

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-28

Sve­fa hjäl­per Svens­ka kyr­kan att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la än­da­måls­...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-01-30

Svefa genomför uppdrag åt Upphandlingsmyndigheten

Läs mer Läs mer