Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

 

Enligt 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen får beslut om debitering av förrättningskostnader överklagas inom tre veckor från den förfallodag som lantmäterimyndigheten anger i slutfakturan.

I ett av Svefas fastighetsbildningsuppdrag överklagades förrättningskostnaden på 280 tusen kronor. Myndigheten medgav en nedsättning med 40 tusen kronor medan mark- och miljödomstolen reducerade fakturan med ytterligare 75 tusen kronor. 

I stället för ett belopp på 280 tusen kronor ska fastighetsägaren efter domstolens domslut betala 170 tusen kronor - en nedsättning på hela 40 procent.

I ett annat av Svefas uppdrag fakturerade lantmäterimyndigheten 64 tusen kronor för en ledningsrättsåtgärd. Efter överklagan av faktureringsbeslutet reducerade mark- och miljödomstolen beloppet till 39 tusen kronor - också det en nedsättning på 40 procent.

Läs mer om tvistlösning och våra fastighetsrättsliga tjänster här.

Behöver du fastighetsrättslig rådgivning och experthjälp?

Kontaktperson

Fabian Gabrielsson

Affärsutvecklingsansvarig juridik

Fler nyheter

Artikel | 2023-03-15

Allt vanligare att samfällighetsföreningar ställs inför fler och mer komplexa...

Läs mer Läs mer

Evenemang | 2023-08-25

Höstens utbud av öppna utbildningar är här. Anmäl dig nu!

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-01-30

Svefa genomför uppdrag åt Upphandlingsmyndigheten

Läs mer Läs mer