Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

 

Konflikter och tvister är nästan oundvikliga i affärs- och projektverksamhet. Svefa är medvetna om de utmaningar som kan uppstå och har samlat värdefulla råd och tips för att undvika dyra och tidskrävande rättsprocesser.

I artikeln utforskar Claes Rainer, affärschef juridik på Svefa strategier för att förhindra tvister, skapa tydliga avtal och etablera effektiva dialoger för att främja ett smidigt projektgenomförande. Genom att förbättra avtal, kommunicera tydligt och främja dialog kan ni minimera risken för långdragna rättsprocesser och istället fokusera på att bygga framgångsrika projekt. Claes har utarbetat dessa råd och tips för att hjälpa er att undvika dyra konflikter och tvister i era projekt.

 

 1. Undvik tvetydigheter i avtal
  Förhindra tvetydigheter i avtalen genom att använda konsekventa termer och granska avtalen noggrant för motsägelser. Försök undvika att göra avsteg från etablerade standardbestämmelser i avtal, eftersom dessa kan vara källor till framtida missförstånd.
 2. Tvistelösningsklausul
  Lägg tid på att formulera klara och tydliga tvistelösningsklausuler. Detta avsnitt i avtalet bör definiera processen för medling, förhandling och eventuell domstolsprocess. För att underlätta tvistelösning bör avtalet innehålla en tydlig process och spelregler för hur tvister ska hanteras. Kan exempelvis innehålla skrivelser om:
  • att tredje part (medlare) ska användas
  • att förhandling ska ha skett 2 månader med medlare innan rättegång.

  Ge detta avsnitt uppmärksamhet och se helheten men anpassa storlek till avtalets storlek (ex kostnad på tvist på 1 mkr men avtalet omfattar bara 200 tkr.)

 3. Dialog
  Skapa och upprätthåll en kontinuerlig dialog om avtalsfrågor, särskilt de mer komplexa. Ta upp eventuella meningsskiljaktigheter tidigt för att undvika missförstånd.

 4. Dokumentation
  Spara all kommunikation, inklusive e-postmeddelanden,
  mötesanteckningar och SMS. Detta är avgörande för att kunna visa upp bevis i händelse av en domstolsprocess. Kommunicera löpande material med motparten under projektets gång så att ni har samma material och information och är överens i delmoment/beslut.

 

Svefa Guide: Undvik dyra konflikter och tvister

Ladda ned den fullständiga versionen av Svefas Guide om konflikter och tvister.. Där du kan läsa mer om vad du bör tänka på samt får tips och råd för hur du kan undvika de vanligaste misstagen och fallgroparna.

Kontaktperson

Claes Rainer

Affärschef Juridik

Claes Rainer är affärschef Svefa Juridik och har över tjugo års erfarenhet från processande på advokatbyrå och från arbete på tingsrätten. Han har fört ett stort antal tvistemålsprocesser i tingsrätt och hovrätt och har även drivit uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Han är även utbildad skiljeman med stor erfarenhet som ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden.

Läs mer om Svefa Juridik

Fler nyheter

Backastad

Kunduppdrag

Hur löser man vatten och avlopp i känsliga områden vid nyproduktion av bostäder?

Läs mer Läs mer
Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-29

Nyheter och fastighetsrättsliga avgöranden i MÖD och HD

Läs mer Läs mer