Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Fastighetsåret 2022 började i dur och slutade i moll, det var ett år där fastighetstransaktionerna tvärnitade i tredje kvartalet. Det visar den senaste sammanställningen avseende transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefa uppgick den totala transaktionsvolymen 2022 till knappt 200 miljarder kronor vilket är en minskning med 30 procent jämfört med 2021 (290 miljarder) Den totala transaktionsvolymen inklusive uppköp och sammanslagningar omfattade cirka 210 miljarder kronor (400 miljarder 2021) vilket är en minskning med 48 procent.

Det var många som höjde på ögonbrynen efter första kvartalet 2022. Transaktionsvolymen för fastigheter översteg rekordåret 2021 med över 30 procent. När halvårsskiftet passerades höll fastighetsmarknaden fortfarande tempot och jämfört med rekordåret 2021 överträffades transaktionsvolymen med cirka 7 procent. Sedan kom tvärniten. Augusti blev en månad med historiskt liten transaktionsvolym och september likaså. Svefas Affärschef Analys, Katrin Wallensjö, säger i en kommentar: ”Till slut kom verkligheten i kapp fastighetsmarknaden. Rusande inflation, stigande räntor, energikris och oro i omvärlden har gjort att marknadsförutsättningarna är osäkra och innebär att säljare och köpare står för långt ifrån varandra avseende bedömningen av marknadsvärdet för objekt.” Katrin Wallensjö fortsätter ”Vi kan för 2022 konstatera att bostäder som föregående år var glödhett, och då i synnerhet nyproduktion, blev årets Svarte Petter. Investerarintresset sjönk drastiskt och segmentet utgjorde cirka 23 procent av volymen. Det vill säga nästan en halvering jämfört med 2021 (43 procent). De påverkansfaktorer som kommer att vara viktigast för utvecklingen framåt är inflationen, räntebanan samt kriget i Ukraina. Fastighetsmarknaden är synnerligen spännande just nu och vi kommer troligtvis att få se stora omkastningar av ägarkartan inför de stundande refinansieringar som fastighetsbolagen står inför” avslutar Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa. Den fullständiga analysen med uppdelning per segment inklusive grafer går att läsa på: www.svefa.se

”Till slut kom verkligheten i kapp fastighetsmarknaden. Rusande inflation, stigande räntor, energikris och oro i omvärlden har gjort att marknadsförutsätt-ningarna är osäkra och innebär att säljare och köpare står för långt ifrån varandra avseende bedömningen av marknadsvärdet för objekt.”

Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa

”Vi kan för 2022 konstatera att bostäder som föregående år var glödhett, och då i synnerhet nyproduktion, blev årets Svarte Petter. Investerarintresset sjönk drastiskt och segmentet utgjorde cirka 23 procent av volymen. Det vill säga nästan en halvering jämfört med 2021 (43 procent).”

Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa

”De påverkansfaktorer som kommer att vara viktigast för utvecklingen framåt är inflationen, räntebanan samt kriget i Ukraina. Fastighetsmarknaden är synnerligen spännande just nu och vi kommer troligtvis att få se stora omkastningar av ägarkartan inför de stundande refinansieringar som fastighetsbolagen står inför”

Katrin Wallensjön, Affärschef Analys Svefa

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm