Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Volymerna på den svenska marknaden för fastighetstransaktioner fortsätter att sjunka. Det visar den senaste sammanställningen från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefa uppgick den totala transaktionsvolymen under årets första tre kvartal till 67 mdkr (exklusive struktur- och börsöverlåtelser) vilket är en minskning med 52 procent jämfört med samma period 2022. Uppseendeväckande är att det tredje kvartalet 2023 är det kvartal med lägst transaktionsvolym sedan starten av Svefas mätningar.

När första halvan av 2023 hade passerat såg fastighetsbranschen ändå positivt på det kommande H2.  Man hade stängt ett halvår där volymen var ner med cirka 60 procent jämfört med rekordaktiviteten under H1 2022. Det första halvåret präglades av olika typer av affärer i syfte att stärka bolagens balansräkning. Exempelvis genomfördes ett antal nyemissioner av bland annat av Genova, Besqab, Castellum med flera. Allt för att stärka bolagens ekonomiska ställning. Det tredje kvartalet har därefter genomsyrats av en fortsatt låg transaktionsaktivitet med en rekordlåg volym, sedan Svefa började mäta transaktionsvolymer, om ca 16 mdkr (exkl. struktur- och börsöverlåtelser). Den negativa utvecklingen av volymen har dock återhämtat sig något och är nu ner cirka 50 procent jämfört med samma period förra året. Svefas Affärschef Analys, Katrin Wallensjö, säger i en kommentar: ”Vår bedömning är att marknaden kommer vara fortsatt avvaktande resten av året. Det utländska kapitalet kommer säkerligen att se möjligheter när kronan är svag och vi kommer att få se fler internationella investerare. Frågan är när de svenska bolagen med starka balansräkningar kommer öka aktiviteten. Svefa bedömer att så länge vi har en kreditmarknad som inte är förutsägbar och stabil, kommer osäkerheten i affärerna gör att både säljare och köpare avvaktar. ”Den utveckling som kommer att bli extra intressant att följa är det ökade fokuset på hyresanalyser och driftnettoanalyser då det finns otroligt mycket att göra med hjälp av dessa verktyg och uppsidan kan bli stor!” avslutar Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa. Den fullständiga analysen med uppdelning per segment inklusive grafer går att läsa på: www.svefa.se

”Vår bedömning är att marknaden kommer vara fortsatt avvaktande resten av året. Det utländska kapitalet kommer säkerligen att se möjligheter när kronan är svag och vi kommer att få se fler internationella investerare. Frågan är när de svenska bolagen med starka balansräkningar kommer öka aktiviteten. Svefa bedömer att så länge vi har en kreditmarknad som inte är förutsägbar och stabil, kommer osäkerheten i affärerna gör att både säljare och köpare avvaktar.”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys

”Den utveckling som kommer att bli extra intressant att följa är det ökade fokuset på hyresanalyser och driftnettoanalyser då det finns otroligt mycket att göra med hjälp av dessa verktyg och uppsidan kan bli stor!”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm