Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

En färsk rapport och analys från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att marknaden för svenska skogsfastigheter är rekordstark. Rapporten, Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog, utges årligen och är den mest omfattande sammanställningen över den svenska skogsfastighetsmarknaden. 2022 fortsatte priserna på skogsmark att stiga över hela landet. Den största ökningen står Stockholms län för med en genomsnittlig uppgång på 20,6 procent medan landet som helhet ökade 12 procent.

Även om skogsfastighetsmarknaden fortfarande går starkt så minskade transaktionsvolymen med -1 procent för riket som helhet. Volymförändringen ser emellertid olika ut för olika landsdelar. I södra Sverige visar transaktionsvolymen samma nivå som föregående år, med en ökning om endast 0,4 procent. I mellersta Sverige har transaktionsvolymen minskat med 11 procent och därmed minskat från föregående års rekordnivå. I norra Sverige noteras en ökning i transaktionsvolym om 9 procent, vilket dock är en modest ökning jämfört med föregående års uppgång på 45 procent. I jämförelse med andra länder i Europa halkar dock Sverige efter. ”Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket visar en uppgång om 12 procent under 2022. Högst har prisuppgången varit i Stockholms län med 20,6 procent följt av Skåne och Jönköpings län 19,0 procent respektive 17,2 procent.” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk. ”Vår prisstatistik och Svefa Skogsfastighetsindex visar tydligt skillnaden i prisutveckling för normala fastigheter i jämförelse med de mest eftertraktade. De skogsfastigheter som var mest attraktiva och dyra 2013 är även de som haft den högsta prisutvecklingen. Slutsatsen för skogsfastigheter är att man ska investera i det som är dyrt, kvalitet har över tid bättre utveckling”, avslutar Paul Nord.

Paul Nord Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

Paul Nord Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

”Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket visar en uppgång om 12 procent under 2022. Högst har prisuppgången varit i Stockholms län med 20,6 procent följt av Skåne och Jönköpings län 19,0 procent respektive 17,2 procent.”

Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

”Vår prisstatistik och Svefa Skogsfastighetsindex visar tydligt skillnaden i prisutveckling för normala fastigheter i jämförelse med de mest eftertraktade. De skogsfastigheter som var mest attraktiva och dyra 2013 är även de som haft den högsta prisutvecklingen. Slutsatsen för skogsfastigheter är att man ska investera i det som är dyrt, kvalitet har över tid bättre utveckling.”

Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

Paul Nord Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92

paul.nord@svefa.se

Vänersborg

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm