Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att prisutvecklingen för skogsfastigheter fortsatt är urstark. Svefa har sammanställt prisutvecklingen för Sveriges 21 län och kan konstatera att trots inflation, stigande räntor och en orolig omvärld så uppvisar 18 av 21 län tvåsiffrig procentuell tillväxt. Det kan jämföras med 2021 då endast 5 län kunde uppvisa tvåsiffrig utveckling.

Västernorrland, Skåne och Jämtland är de län som kan uppvisa störst procentuell ökning, 23,3, 22,0 respektive 20,6 procent jämfört med föregående år. Även sett ur ett längre perspektiv är det Västernorrland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna ökat varje år sedan 2018. Priserna på svenska skogsfastigheter har under 2022 i snitt stigit med hela 14,5 procent jämfört med 2021. Prisnivåerna på skogsfastigheter har nått rekordnivåer samtidigt som den övriga fastighetsmarknaden har backat. Sett till priset i kronor så når Skåne högst och är det första länet som når drömnivån 1 000 Kr/m3sk. Kampen mellan länen om att vara den bästa marknaden har hårdnat. Ett exempel på det är Östergötland som tidigare år alltid legat i topp i tillväxtrankingen. Länet har till i år rasat hela 14 placeringar. Vinnare är i stället Kronoberg, Jönköping och Västerbottens län som har klättrat 9 respektive 8 placeringar på rankingen jämfört med 2022. Även om prisutvecklingen över lag är positiv så finns det områden som inte påverkats av prisrallyt. ”2022 har vi återigen haft en rekordhög prisutveckling för skogsfastigheter vilket bland annat visar sig i att vi har dubbelsiffrig pristillväxt i 18 av 21 län och inget län uppvisar negativ prisutveckling. Skåne etablerar sig på den magiska nivån 1 000-kronor per skogskubik. Skogsfastighetsmarknaden i hela landet påverkas även av ett fåtal mycket förmögna privatpersoner som valt att investera i skogsmark.” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk. Den bifogade tabellen är fri för publicering i samband med artikel om pressmeddelandet. [Tabell ver prisutvecklingen fr skogsfastigheter 20212022]

Tabell över prisutvecklingen för skogsfastigheter 2021-2022

Tabell över prisutvecklingen för skogsfastigheter 2021-2022

Paul Nord Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

Paul Nord Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

”2022 har vi återigen haft en rekordhög prisutveckling för skogsfastigheter vilket bland annat visar sig i att vi har dubbelsiffrig pristillväxt i 18 av 21 län och inget län uppvisar negativ prisutveckling. Skåne etablerar sig på den magiska nivån 1 000-kronor per skogskubik. Skogsfastighetsmarknaden i hela landet påverkas även av ett fåtal mycket förmögna privatpersoner som valt att investera i skogsmark”

Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

Paul Nord Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92

paul.nord@svefa.se

Vänersborg

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm