Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Ljusningen för transaktionsvolymen på den svenska marknaden för fastighetstransaktioner kom av sig men räddades av ett starkt avslut i juni. Det visar den senaste sammanställningen från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Ett mycket svagt juni, i alla fall fram till sista veckan, hotade att sätta stopp för återhämtningen men med ett tillskott om cirka 8 miljarder blev utfallet bra jämfört med första halvåret 2023. Enligt Svefa uppgår den totala transaktionsvolymen exklusive börs- och strukturaffärer första halvåret till 64 miljarder kronor.

Den totala transaktionsvolymen under första halvåret är 23 procent högre jämfört med samma period 2023. Året började med ett starkt första kvartal som var upp drygt 40 procent mot föregående år. Sedan blev fortsättningen betydligt svagare och under andra kvartalet ökade volymen med endast 9 procent jämfört med 2023. Hittills i år har samtliga månader utom juni haft en högre transaktionsvolym än föregående år. Svefas affärschef Analys, Katrin Wallensjö, säger i en kommentar: ”De många positiva tongångar som bubblade i marknaden med en räntesänkning och inflation under kontroll såg ut att få genomslag under det första kvartalet. Men det dröjde ända till sista veckan i juni innan det gick att skörda frukterna av lägre räntor, stabil inflation och bättre möjlighet till finansiering, Det utländska kapitalet som stod för hela 25 procent av volymen 2023 har i år minskat till endast 10 procent. Ingen utländsk investerare finns med bland årets fem största affärer, men två återfinns på säljsidan. ”Framför allt amerikanska investerare har ju en helt annan problematik och oro kring sin inhemska kontorsmarknad efter pandemin med hemarbete och höga vakanser. Därav är den investerarkategorin försiktig med investeringar i framförallt kontorssegmentet som utgör cirka 20 procent första halvåret, men samma sak gällde även i fjol när de utländska köparna alltså var betydligt mer aktiva” fortsätter Katrin Wallensjö. Men trots återhämtningen jämfört med förra året så är transaktionsvolymen fortsatt låg. Dock finns det hopp för en positiv utveckling framåt, inte minst då det tredje kvartalet rivstartade med en stor kontorsaffär i Stockholm på 3 miljarder när AMF sålde Mentorn 1 på Kungsbron till KPA Pension. ”Det är ett styrkebesked så klart som bådar gott. Nu sitter inte investerarna stilla i båten längre utan sätter segel. Vi vet också att många affärer avslutas i sommar och vi är optimistiska inför andra halvåret att fler kommer att göra affärer då räntor och finansiering har stabiliserat sig avslutar Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa. Den fullständiga analysen med uppdelning per segment inklusive grafer går att läsa på: www.svefa.se (https://www.svefa.se/kunskapsbank/transaktionsvolymen-pa-fastighetsmarknaden-raddades-av-ett-starkt-avslut-i-juni)

”De många positiva tongångar som bubblade i marknaden med räntesänkningar och inflation under kontroll såg ut att få genomslag under det första kvartalet. Men det dröjde ända till sista veckan i juni innan det gick att skörda frukterna av lägre räntor, stabil inflation och bättre möjlighet till finansiering,”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa

”Framför allt amerikanska investerare har ju helt annan oro kring sin inhemska kontorsmarknad efter pandemin med hemarbete och höga vakanser, men samma sak gällde även i fjol när de utländska köparna alltså var betydligt mer aktiva”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa

”Det är ett styrkebesked så klart som bådar gott. Nu sitter inte investerarna stilla i båten längre utan sätter segel. Vi vet också att många affärer avslutas i sommar och vi är optimistiska inför andra halvåret att fler vågar göra affärer då räntor och finansiering har stabiliserat sig”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm