Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Volymerna på den svenska marknaden för fastighetstransaktioner fortsätter att vara förhållandevis låga. Det visar den senaste sammanställningen från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefa uppgick den totala transaktionsvolymen under 2023 till cirka 95 mdkr (exklusive struktur- och börsöverlåtelser). Vilket jämfört med helåret 2022 (cirka 193 mdkr) är en minskning med drygt 50 procent. Utvecklingen under första kvartalet 2024 innebär dock en ljusning på marknaden. Aktiviteten är högre och transaktionsvolymen har ökat med 32 procent jämfört med samma period 2022 och uppgår till 26 mdkr.

Utvecklingen under slutet av 2023 spillde inledningsvis över till 2024 och fastighetstransaktionerna präglas än mer av specialöverenskommelser vilket har gjort att marknaden är mindre transparent och mer svåranalyserad. Transaktionsvolymen under kvartal 1 summerar till 26 mdkr. Det är en ökning med hela 32 procent jämfört med samma period 2023. Störst investeringsintresse har det varit för kommersiella fastigheter som står för 36 procent av volymen medan bostadsfastigheter står för en ovanligt låg andel med 19 procent.   Svefas affärschef Analys, Katrin Wallensjö, säger i en kommentar: ”Intresset för kommersiella fastigheter består, där det största segmentet är lokaler (kontor och handel). Segmentets framgångsfaktor är, trots ett inflations- och kostnadsrally, att hyresavtalen är knutna till KPI vilket ”realvärde-säkrar tillgången. Det framtida kontorsutnyttjandet är dock fortsatt en osäkerhetsfaktor.” I takt med att investerare har tappat intresset för exempelvis bostäder, så har transaktionsvolymen inom industri- och logistik fortsatt att vara stabil. Segmentet står för 25 procent av den totala volymen. ”Logistik har funnits på investerarnas radar en tid nu och vi kan konstatera att delsegmentet fortsätter att vara attraktivt. Investerarna ser fram för allt värden i citynära logistik och industri i utvecklingslägen” fortsätter Katrin Wallensjö. ”Marknaden har stora utmaningar men det finns ljus i tunneln. Många prognosmakare, inklusive vi på Svefa, tror på fallande räntor inom en snar tid. Den senaste inflationsstatistiken skapar ytterligare förhoppningar och spirande vårkänslor avslutar Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa. Den fullständiga analysen med uppdelning per segment inklusive grafer går att läsa på: www.svefa.se (https://www.svefa.se/kunskapsbank/trots-ett-kraschat-fastighetsar-2023-nu-spirar-varkanslorna-for-fastigheter-igen)

”Intresset för kommersiella fastigheter består, där det största segmentet är lokaler (kontor och handel). Segmentets framgångsfaktor är, trots ett inflations- och kostnadsrally, att hyresavtalen är knutna till KPI vilket ”realvärde-säkrar tillgången. Det framtida kontorsutnyttjandet är dock fortsatt en osäkerhetsfaktor”

Katrin Wallensjö, affärschef Svefa Analys

”Logistik har funnits på investerarnas radar en tid nu och vi kan konstatera att delsegmentet fortsätter att vara attraktivt. Investerarna ser fram för allt värden i citynära logistik och industri i utvecklingslägen”

Katrin Wallensjö, affärschef Svefa Analys

”Marknaden har stora utmaningar men det finns ljus i tunneln. Många prognosma-kare, inklusive vi på Svefa, tror på fallande räntor inom en snar tid. Den senaste inflationsstatistiken skapar ytterligare förhoppningar och spirande vårkänslor ”

Katrin Wallensjö, affärschef Svefa Analys

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm