Kursen "Praktisk hyresjuridik" ger en övergripande beskrivning av den hyresrättsliga lagstiftningen och är särskilt inriktad på det praktiska arbetet vid ingående och förhandling av lokalhyresavtal, uppsägning för avflyttning eller villkorsändring. Utbildningen ger även praktiska exempel på utformningen av olika hyresrättsliga handlingar.

 

 

Som deltagare får du kunskap om:

 • Introduktion till hyreslagen
 • Struktur och innehåll i hyresavtal
 • Hyresvillkor - hyrestid, förlängningstid och uppsägningstid
 • Hyresvillkor - hyra och hyrestillägg
 • Andrahandsupplåtelse och överlåtelse
 • Lokalens skick
 • Hyresgästens rätt till hyresnedsättning och skadestånd
 • Hyresgästens skyldigheter
 • Överlåtelse av hyresrätten och andrahandsupplåtelse
 • Hyresrättens förverkande och uppsägning av hyresavtal i förtid
 • Indirekt besittningsskydd
 • Hyresvärdens uppsägning av hyresavtal
 • Hyresgästens uppsägning av hyresavtal
 • Utmätning och konkurs
 • Hyresnämndens och tingsrättens uppgift

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågor i egenskap av exempelvis hyresvärd, hyresgäst, fastighetsförvaltare, uthyrare eller annan konsult.

Mer om om föreläsarna

Claes Rainer, jurist och affärschef på Svefa Juridik. Claes har lång erfarenhet som fastighets- och processjurist på advokatbyrå och har arbetat länge med fastighetsjuridik, markupplåtelser, hyres- och arrendejuridik, bostadsrättsjuridik och fastighetsöverlåtelser. Han har även bred erfarenhet inom tvistelösning i allmän domstol, hyres- och arrendenämnden samt mark- och miljödomstolen.

Mia Lagerqvist, jurist på Svefa Juridik. Mia har lång erfarenhet av kvalificerade fastighetsfrågor och fastighetsjuridik på bland annat advokatbyrå, fastighetsbolag och fastighetsrådgivningsbolag. Hon är fokuserad på fastighetsjuridik kopplat till fastighetstransaktioner, hyresrätt, avtalsrätt och allmän fastighetsrätt. Därtill har hon de senaste åren arbetat som fastighetskonsult på fastighetsrådgivningsbolag med fokus på transaktionsrådgivning, hyres-/avtalsförhandling och annan fastighetsrelaterad rådgivning.

Föreläsare

Claes Rainer Affärschef Juridik

010-202 93 37

claes.rainer@svefa.se

Stockholm

Mia Lagerqvist Strategiskt affärsstöd

010-603 87 96

mia.lagerqvist@svefa.se

Stockholm

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Video | 2023-06-13

Svefa Webbinarium - Förhandsavtal bostadsrätt

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

18 April - Att lyckas med exploateringsprojekt

Läs mer Läs mer