Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Kursen "Arrende och andra former av markupplåtelse" ger dig som deltagare värdefull kunskap om de olika former av markupplåtelseformer som finns, dess för- och nackdelar och den senaste rättsutvecklingen.

 

 

 

Som deltagare får du kunskap om:

  • Olika arrendeformer; bostads-, jordbruks-, lägenhets- och anläggningsarrende
  • Servitut
  • Tomträtt
  • Ledningsrätt, jakträtt, fiskerätt och andra upplåtelser
  • Hyres- och bostadsrättslagstiftningen

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till fastighetsägare, byggherrar och andra som kommer i kontakt med mark­användning och markupplåtelse i olika former.

Mer om om föreläsaren

Claes Rainer, jurist och affärschef på Svefa Juridik. Claes har lång erfarenhet som fastighets- och processjurist på advokatbyrå och har arbetat länge med fastighetsjuridik, markupplåtelser, hyres- och arrendejuridik, bostadsrättsjuridik och fastighetsöverlåtelser. Han har även bred erfarenhet inom tvistelösning i allmän domstol, hyres- och arrendenämnden samt mark- och miljödomstolen.

 

Föreläsare

Claes Rainer Affärschef Juridik

010-202 93 37

claes.rainer@svefa.se

Stockholm

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Utbildning | 2024-05-30

3 Oktober - Att lyckas med exploateringsprojekt

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

20 November - Arrende och andra former av markupplåtelse

Läs mer Läs mer