Det här är en heldagsutbildning inom rättsekonomi, med huvudfokus på värderings- och ersättningssituationer vid markåtkomst i tätortsmiljö. Med kunskap om ersättningsreglerna och hur olika situationer bör värderas, får du värdefull insikt i vilka spelregler och ramar du har att förhålla dig till rörande ersättningsfrågorna vid förhandlingar. Du får även en grundläggande kunskap i att utföra vissa enklare intrångsvärderingar.

Kursen är på grundläggande nivå men du bör vara bekant med ämnet sedan tidigare.

 

 

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp

Utbildningen passar dig som jobbar med ersättningsfrågor och förhandlingar avseende markåtkomst och markrelaterade frågor inom lantmäterisektorn, kommun, infrastrukturägande energibolag eller på bolag med fastighetsengagemang. Om du t.ex. arbetar som förrättningslantmätare, bolagslantmätare, mark- och exploateringsingenjör, konsult eller jurist och kommer i kontakt med markåtkomst och rätten till fastigheter samt den ersättning som därmed bör utgå är denna kurs intressant för dig.

Mer om föreläsarna

Arvid Svahn, Fastighetsvärderare på Svefa. Arvid är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Examen från civilingenjörsprogrammet inom Lantmäteri på LTH. Arvid har tidigare arbetat på Lantmäteriet och har en gedigen erfarenhet av rättsekonomiska värderingar. Är en av de huvudansvariga för Svefas rättsekonomiska område.

Erik Memmi, Fastighetsvärderare på Svefa. Erik är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Examen i Lantmäteri från LTH. har tidigare arbetslivserfarenhet från Lantmäteriet och kommun där han arbetat med bl.a. lantmäteriförrättningar, intrångsvärderingar och markförhandling. Arbetar på Svefa främst med rättsekonomiska värderingar och värdering av råmark och byggrätter.

Föreläsare

Arvid Svahn Värdering & Analys

010-603 87 71

arvid.svahn@svefa.se

Malmö

Erik Memmi Värdering & Analys

010-603 87 99

erik.memmi@svefa.se

Göteborg

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Svefa Utbildning

Utbildning | 2024-02-29

20 Mars - Arrende och andra former av markupplåtelse

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

17 April - Praktisk hyresjuridik

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

18 April - Att lyckas med exploateringsprojekt

Läs mer Läs mer