Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska lära dig mer om lagstiftning och förordningar som styr den kommunala plan- och bygglovsprocessen. Utbildningen riktar sig till samhällsplanerare, arkitekter, projektledare, entreprenörer, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, planhandläggare, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar inom byggbranschen. 

 

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

 

Som deltagare får du kunskap om:  

 • Planering med fokus på detaljplanering
  • Riksintressen
  • Strandskydd
  • Artskydd
  • Byggnadsminnen
 • Exploaterings- och markavtal
 • Byggaktörsplaner
 • Bygglov och genomförande
  • Tidsbegränsade lov, förhandsbesked, startbesked, tekniskt samråd, kontrollplan och slutbesked
 • BBR

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till samhällsplanerare, arkitekter, projektledare, entreprenörer, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, planhandläggare, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar inom byggbranschen

Mer om föreläsarna

Oskar Pihl  -  Har lång erfarenhet av att arbeta i planprocessens alla skeden från översiktsplan, via exploateringsskisser, planläggning till projektering och genomförande. Djup förståelse för samhällsbyggnadsprocessen och kommunal förvaltning ur flera aspekter. Arbetat som planarkitekt och planchef i kommun i mer än tio år och efter det som konsult, där uppdragen omfattat såväl stadsutvecklingsuppdrag med 3 000 bostäder som enskilda tomtavstyckningar.

Henrik Höglund - Har över 20 års erfarenhet som handläggare av bygglov och strandskydd från flera olika kommuner och har utbildat om PBL och strandskydd i många år. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. Henrik har även medverkat i flera olika utredningar, nu senast i referensgruppen för Bygglovsutredningen och utredning Vattenfrågor vid planläggning och byggande.

 

Föreläsare

Oskar Pihl Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 01

oskar.pihl@svefa.se

Stockholm

Henrik Höglund Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-202 93 55

henrik.hoglund@svefa.se

Stockholm

Utbildning | 2024-05-30

20 November - Arrende och andra former av markupplåtelse

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

17 April - Praktisk hyresjuridik

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-05-30

3 Oktober - Att lyckas med exploateringsprojekt

Läs mer Läs mer