Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Den 3 maj presenteras årets rapport Svensk Fastighetsmarknad 2023 på Svefadagen. Rapporten är en genomgång av 24 olika orter och analys av fastighetsmarknadens olika segment på riks- och lokalnivå. Temat för vårens utgåva är hållbarhet ur ett finansiellt perspektiv.

Förra året pratade vi om att det syntes mörka moln på himlen. Nu kan vi konstatera att himlen fortsatt är mulen och att, även om våren är här, marknaden är kall och dyster. Få indikatorer tyder på att Riksbanken trots upprepade räntehöjningar lyckas kontrollera inflationen som fortsatt ligger på en mycket hög nivå. De ökande kapital- och byggkostnaderna,
osäkerheten på marknaden och de avvaktande bostadsköparna har gjort
att aktiviteten på fastighetsmarknaden nästan avstannat helt.

Vi kan tyvärr konstatera att det marknadsscenario som vi förutspådde i förra årets rapport blivit verklighet. Men, med det sagt så finns det fortfarande möjligheter till att göra långsiktigt goda affärer. Ett av de geografiska områden med störst möjligheter är norra Sverige därför har vi i årets rapport skrivit om de industri- och infrastruktursatsningar som
kommer att göras i Norrbotten och Västerbotten.

Svensk Fastighetsmarknad 2023

”Man behöver även ha i minnet att det ränteläge som vi haft de senaste 10–15 åren i ett historiskt perspektiv har varit extremt lågt och att vi nu kanske är på väg till mer av ett ”normalläge”. Det innebär att marknaden när den väl har anpassat och vant sig vid den nya situationen kommer att börja att söka affärsmöjligheter. Då gäller det att vara förberedd, proaktiv och laddad med insikter och kunskap.”

Mikael Lundström, VD Svefa

Svefa har producerat rapporten Svensk Fastighetsmarknad sedan 2009 och årets rapport visar tydligt var någonstans i Sverige investerarintresset är som störst och vilken delmarknad som har de största utmaningarna. Rapporten är nog den mest intressanta hittills givet de olika marknadsförutsättningar som finns i delsegmenten. Men också på grund av att vi har utvecklat vårt index, Svefas Fastighetsindex, med att inkludera även hållbarhetsparametrar som tar hänsyn både till social och miljömässighållbarhet.

I den här utgåvan av Svensk Fastighetsmarknad belyser vi både affärsmöjligheter samt risker och utmaningar. Rapporten ger er som läsare en unik inblick i 24 delmarknader och vi delar med oss av våra insikter om dessa.

 

Svefa Fastighetsindex 2023

Kommun 2023 2022 2021 2020 2019
1. Stockholm 78 76 86 86 87
2. Göteborg 65 66 72 71 71
3. Uppsala 58 61 59 62 63
4. Jönköping 58 58 56 54 54
5. Lund 58 57 56 57 58

Ladda ner den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad 2023”

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Fler nyheter

Evenemang | 2023-05-22

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade program!

Läs mer Läs mer

Evenemang | 2023-03-30

Svefa on tour - 2023

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-29

Nyheter och fastighetsrättsliga avgöranden i MÖD och HD

Läs mer Läs mer