Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Volymerna på den svenska marknaden för fastighetstransaktioner fortsätter att sjunka. Det visar den senaste sammanställningen från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefa uppgick den totala transaktionsvolymen under årets första tre kvartal till 67 mdkr (exklusive struktur- och börsöverlåtelser) vilket är en minskning med 52 procent jämfört med samma period 2022. Uppseendeväckande är att det tredje kvartalet 2023 är det kvartal med lägst transaktionsvolym sedan starten av Svefas mätningar.

 

”Vår bedömning är att marknaden kommer vara fortsatt avvaktande resten av året. Det utländska kapitalet kommer säkerligen att se möjligheter när kronan är svag och vi kommer att få se fler internationella investerare. Frågan är när de svenska bolagen med starka balansräkningar kommer öka aktiviteten. Svefa bedömer att så länge vi har en kreditmarknad som inte är förutsägbar och stabil, kommer osäkerheten i affärerna gör att både säljare och köpare avvaktar.”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys, Svefa

 

När första halvan av 2023 hade passerat såg fastighetsbranschen ändå positivt på det kommande H2.  Man hade stängt ett halvår där volymen var ner med cirka 60 procent jämfört med rekordaktiviteten under H1 2022. Det första halvåret präglades av olika typer av affärer i syfte att stärka bolagens balansräkning. Exempelvis genomfördes ett antal nyemissioner av bland annat av Genova, Besqab, Castellum med flera. Allt för att stärka bolagens ekonomiska ställning.

Det tredje kvartalet har därefter genomsyrats av en fortsatt låg transaktionsaktivitet med en rekordlåg volym, sedan Svefa började mäta transaktionsvolymer, om ca 16 mdkr (exkl. struktur- och börsöverlåtelser). Den negativa utvecklingen av volymen har dock återhämtat sig något och är nu ner cirka 50 procent jämfört med samma period förra året.

 

 

”Den utveckling som kommer att bli extra intressant att följa är det ökade fokuset på hyresanalyser och driftnettoanalyser då det finns otroligt mycket att göra med hjälp av dessa verktyg och uppsidan kan bli stor!”

Katrin Wallensjö, affärschef Analys, Svefa

 

 

Här är den fullständiga rapporten Svensk Fastighetsmarknad Hösten 2023

För mer information

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Johan Hopstadius Kommunikation, press och marknad

076-634 20 05

johan.hopstadius@svefa.se

Stockholm

Fler nyheter

Artikel | 2023-08-28

Rallyt är över, trendbrott när Svefa sammanfattar prisutvecklingen för skogsf...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-21

Hur omfattande ska ett upphandlingsunderlag vara?

Läs mer Läs mer

Rapport | 2023-10-19

Här hittar du tidigare utgåvor av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 Orter sam...

Läs mer Läs mer