Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Värdering Skog & Lantbruk

Svefa är Sveriges enda oberoende och rikstäckande skog och lantbruksvärderare. Våra skogs- eller lantbruksvärderingar är av mycket hög kvalitet och används ofta som underlag i rättssituationer och i förhandlingar.  Som fastighetsägare får du ett kraftfullt dokument som i en och samma handling visar hela fastighetens framtidspotential. Det är ovärderlig kunskap att ha om du står inför köp, försäljning, större investeringar eller möte med kreditgivare.

Vår självständighet Vår själv­stän­dig­het gör oss tro­vär­di­ga

Utan kopplingar till virkesindustrin eller markägarorganisationer.

Svefas självständiga ställning utan kopplingar till virkesindustrin eller markägarorganisationer och det faktum att majoriteten av våra skogsvärderare är auktoriserade värderare ger dig en värdering som blir trovärdig för alla parter i en förhandlings- eller rättssituation.

Genom vår analytiska förmåga och spetskompetens inom samtliga fastighetsrelaterade områden kan vi med värderingen som grund även ge dig värdefull rådgivning kring fastighetens utvecklingspotential.

Vår expertis Obe­ro­en­de vär­de­ring

Avgörande för framgångsrika arvsskiften

I samband med arvsskiften är det många frågor som ska klaras ut och inte sällan är många olika personer inblandade. Om arvsskiftet dessutom omfattar tusentals hektar mark, en herrgård, många bostadshus, ekonomibyggnader, arrenden, bergtäkter samt en hel del annat, ställs det stora krav på den som sköter om bouppteckningen. Inte minst är det viktigt att värderingen av de olika delarna görs på ett kompetent och trovärdigt sätt. Ofta är det här Svefa kommer in i bilden. 

Visst är det ovanligt med så här omfattande arvsskiften, säger Urban Runesjö vid Svefas Örebrokontor, men när de dyker upp passar de oss väldigt bra. Vårt omfattande fastighetskunnande och inte minst vår helt oberoende ställning är något som uppdragsgivarna sätter stort värde på. Det ovanstående exemplet är ett uppdrag som vi fick från ett annat
företag i vår bransch, som också besitter stora kunskaper inom fastighetsområdet. Men för att undanröja alla tvivel om eventuella kopplingar eller beroendeställningar valde de oss för att utföra värderingen, som en helt oberoende part.

Svefas oberoende ställning är en avgörande faktor för att samtliga intressenter ska få förtroende för processen. Svefas kunskaper och erfarenheter tillsammans med en oberoende värdering skapar fortsättningar för att många personer ska komma överens.

 

Marknadens bästa databas Bäst geografisk täckning och fri från partsintressen

I vår databas finns genomförda köp av skogsfastigheter över hela Sverige sedan mer än 10 år tillbaka. Varje enskild transaktion har analyserats av våra värderare runt om i landet innan den registrerats. På så vis säkerställs att alla ingående data är riktiga och marknadsmässiga. Vår databas Jord & Skog har därmed betydligt högre informationskvalitet än en databas byggd på offentliga uppgifter, som på sin höjd levererar generaliserade medelvärden. Den höga detaljnoggrannheten gör det möjligt för våra värderare att söka ut jämförbara köp utifrån vilken skoglig variabel som helst. Eller naturligtvis utifrån geografisk belägenhet.

Vill du veta mer om värdering av skog?

Paul Nord Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

010-603 86 92

paul.nord@svefa.se

Vänersborg

Niklas Lundberg Affärsutvecklingschef Skog & Lantbruk

010-603 86 80

niklas.lundberg@svefa.se

Stockholm

Olle Wiklund Affärschef Skog & Lantbruk

010-603 87 29

olle.wiklund@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.