Nu har Svefa släppt hösten och vinterns upplaga av rapporten Svensk Fastighetsmarknad. I rapporten analyseras den svenska fastighetsmarknadens förutsättningar och framtid. Frågor som besvaras i rapporten är b la: Hur påverkar krig, inflation och räntehöjningar fastighetsmarknaden och hur lik är den här krisen andra kriser? Rapporten innehåller dessutom en analys av den svenska transaktionsmarknadens olika segment.

I kölvattnet av en pandemi – krig, inflation och räntehöjningar skapar oro på svensk fastighetsmarknad

Efter en tydlig inbromsning i svensk ekonomi under det första kvartalet med -0,8 % noterades en relativt stark tillväxt under det andra kvartalet (+3,8 %), och en svagt positiv utveckling i kvartal 3 med +0,6 %. Konjunkturinstitutets helårsprognos för BNP ligger på
2,7 % för 2022 respektive -0,1 % för 2023.

Däremot är Riksbankens prognos från nov-22 för 2023 betydligt mörkare. Den visar på en nedgång på -1,2%. Den lågkonjunktur som Sverige är på väg in i kommer enligt prognosmakarna sannolikt att pågå till 2025–2026.

Inflationen på cirka 9,5% är, sett till de senaste 12 månaderna (KPIF nov-22), fortsatt exceptionellt hög.  Riksbanken bedömer det kommer att krävas en tydligt restriktiv penningpolitik för att motverka att den
höga inflationen blir än mer långvarig. Därför höjde Riksbanken i november styrräntan med 75 punkter till 2,5 %, och aviserade att ytterligare höjningar med 25 – 50 punkter är att vänta under första kvartalet 2023.

Påverkan på fastighetsbranschen
De stigande räntorna belastar fastighetsägarna med dyrare finansiering. Vi har sett många år med sjunkande avkastningskrav i samtliga segment.

Denna trend har vänt och vi ser nu en justering uppåt på avkastningskraven som ett steg i anpassningen till nya marknadsförutsättningar.

Det förfaller en stor volym med obligationer de närmaste åren. Dessa kommer att påverka fastighetsbolagen med betydligt högre kostnader för finansieringslösningar. När obligationerna förfaller kommer agnarna att skilja sig från vetet och de bolag som har god kreditvärdighet kommer att klara sig bra. Medan de bolag som har svajig kreditvärdighet kommer att få det svårare att refinansiera och kan tvingas till dyra lösningar och kanske även försäljningar. Detta har redan skett i ett par bolag och kommer säkerligen att följas av fler.

 

”De stigande räntorna belastar fastighetsägarna med dyrare finansiering. Vi har sett många år med sjunkande avkastningskrav i samtliga segment. Denna trend har vänt och vi ser nu en justering uppåt på avkastningskraven som ett steg i anpassningen till nya marknadsförutsättningar.”

Katrin Wallensjö, Affärschef Analys

Ladda ned den fullständiga rapporten "Svensk Fastighetsmarknad Höst/Vinter 2022"

 

Svefa har producerat rapporten Svensk Fastighetsmarknad sedan 2009 och hösten/vinter utgåvan analyserar hur marknadsförutsättningarna påverkas av krig, inflation och räntehöjningar och dess betydelse för transaktionsmarknaden.

Rapporten innehåller dessutom en analys av energikrisens påverkan och betydelse för marknaden samt vilka risker och möjligheter som energifrågan innebär.

 

Vill du veta mer om den svenska fastighetsmarknaden?

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Fler nyheter

Rapport | 2022-10-27

Svefa Analys - Kontoren nära spåren mest attraktiva i Sollentuna

Läs mer Läs mer

Rapport | 2022-05-19

Nu är vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad 2022 här

Läs mer Läs mer

Rapport | 2023-10-19

Här hittar du tidigare utgåvor av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 Orter sam...

Läs mer Läs mer